2019 banner info

 

Interesse om volgend schooljaar bij ons te starten?

Op dinsdag 5 februari 2019 om 19.30 uur bent u van harte welkom op onze infoavond voor 12-jarigen en hun ouders. We geven meer informatie over de modernisering van het secundair onderwijs, de keuzegedeeltes in het eerste jaar, de veranderingen ...

Locatie: Buurtcentrum De Rekkelinge, Desiré Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze

U kan zich hier inschrijven of een brochure aanvragen.

Leerkracht Koen Meirlaen maakt stand van zaken op

We staan aan de rand van een enorme omwenteling voor de mens en onze planeet. Jongeren maken zich terecht grote zorgen over de toekomst van onze planeet en overwegen om hun stem te laten horen in de Wetstraat. Leerkracht Koen Meirlaen grijpt dit momentum aan om een stand van zaken te maken over de klimaatopwarming op woensdag 23 januari 2019 om 20 uur. In de voordracht komen zowel oorzaken, gevolgen als oplossingen aan bod. De uiteenzetting vindt plaats in de kapel Sint-Hendrik. De toegang is gratis.

Lees het opiniestuk van Koen Meirlaen op knack.be

Sint-Hendrik opent schoolbib

Op maandag 14 januari 2019 opende de schoolbib zijn deuren in de Dahlklas. Vanaf nu kunnen leerlingen van de tweede en derde graad op maandag en donderdag tussen 12.20 uur en 13.00 uur in de boekenrekken van de schoolbib snuisteren en zich neervlijen met een boek in de hand. Als de leerlingen thuis willen verder lezen, dan mag het boek na het inscannen van de leerlingenkaart twee weken mee naar huis.

Zesdejaars zijn magistraten voor een dag

Op maandag 14 januari 2019 bezochten de zesdejaars Humane Wetenschappen de correctionele rechtbank van Oudenaarde. Na een observatie-opdracht in de voormiddag, werd in de namiddag een proces gespeeld. Pablo en Tim werden voor de rechter gebracht. Advocaten van de burgerlijke partij en van de verdachten verdedigden de belangen van hun cliënten. Anders dan in het geobserveerde proces waren advocaten en cliënten het wel met elkaar eens en vertelden ze hetzelfde verhaal. Na beraadslaging spraken de rechters hun vonnis uit. Er zitten zeker toekomstige magistraten in deze klas, want iedereen speelde zijn rol met grote overgave en op een correcte manier.

Tweedejaars maken kennis met economie

Om aan den lijve te ondervinden wat economie nu precies is, namen de tweedejaars op woensdag 16 januari 2019 deel aan het Top Team-project. Het project vormt een initiatie in de wereld van handel en economie. De leerlingen verrijken hun woordenschat met specifieke economische en commerciële begrippen, ze leren een werkmethode opbouwen én ontdekken en verbeteren hun eigen tekortkomingen.

Het Top Team-project is gericht op het niveau en de leefwereld van de leerlingen, sluit naadloos aan bij de leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen en stimuleert een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie. Bovendien bevordert dit project het kritisch denken van de leerlingen. De leerlingen leren samenwerken en moeten zelfredzaamheid aan de dag leggen. Ze verruimen ook hun inzicht in het socio-economische veld van onze samenleving, vakoverschrijdende eindtermen die we in de eerste graad realiseren.

Zesdejaars ruilen klaslokaal in voor aula

Op donderdag 10 januari 2019 volgden de zesdejaars Grieks-Latijn en Grieks-Wiskunde lezingen van verschillende professoren uit verschillende vakgebieden op de Junior College Dag van de KU Leuven. Op filosofisch vlak bogen de leerlingen zich over het begrip waarheid, dat grondig werd ontleed. In een college STEM werden ze ondergedompeld in de wereld van (wiskundige) modellen, terwijl ze vanuit sociologie een verklaring kregen voor het verander(en)de politieke kiesklimaat.

Het was een boeiende dag, waarop de zesdejaars het klaslokaal inruilden voor de aula en een voorsmaakje kregen van het hoger onderwijs.

Eerstejaars trainen hun aandacht

In de tweede en derde week van januari krijgen de eerstejaars een derde sessie aandachtstraining. We werken hiervoor samen met Itam, Institute for training of attention and mindfulness. Via de sessies, verzorgt door de heer Jean-Paul Derveaux, ondersteunen we de leerlingen om op een eenvoudige en praktische manier om te gaan met emoties, spanningen, de ups en downs van het leven.

Zesdejaars leren spelend ondernemen

Op donderdag 10 januari 2019 vond voor de zesdejaars Economie-Moderne Talen en Economie-Wiskunde het virtueel bedrijfsspel Top Team plaats in het kader van de lessen economie. Top Team-bedrijfssimulatie staat voor spelend leren ondernemen.

De deelnemers worden in teams verdeeld die elk een eigen onderneming leiden. Het is de bedoeling, door het nemen van beslissingen, het marktaandeel en de winst te verhogen. Een leuke en uitdagende opdracht! Met deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde bedrijfssimulatie kunnen de deelnemers snel, eenvoudig en zonder risico praktijkervaring opdoen.