Onze school maakt werk van talig onderwijs door

  • de leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar een taaltest Nederlands te laten afleggen. Na de test krijgt elke leerling gepersonaliseerde remediëring aangeboden;
  • in het eerste jaar krijgen alle leerlingen een extra lesuur leestraining Nederlands. Zo zorgen we ervoor dat elke leerling een stevige basis leesvaardigheid heeft en daardoor ook makkelijker leert;
  • talige acties uit te werken rond vakjargon, instructietaal, e-mailetiquette, geweldloze communicatie … ;

TaligeSchool

  • te werken aan een driejarig internationaal Erasmus+-project met vier Europese landen;
  • taalstages in Saint-Malo en Londen te organiseren voor 4 en 5 OMC;
  • 1 uur bedrijfseconomie in het Frans/Engels aan te bieden in bepaalde klassen. Deze CLIL-lessen gaan door in 2 Handel, in de tweede en derde graad Marketing en Ondernemen en in de derde graad Accountancy & IT.

TaligeSchool