Meertalig onderwijs - CLIL

CLIL – Wat?

Content Language Integrated Learning, kortweg CLIL, is een nieuwe vorm van meertalig onderwijs waarbij leerlingen een gedeelte van de niet-taalvakken in een andere taal dan het Nederlands krijgen. De Vlaamse Overheid ondersteunt CLIL in ons onderwijs vanaf september 2014.

CLIL – Waarom?

Meertaligheid is voor de jongeren van vandaag bijna een must: zowel in het hoger onderwijs als in de beroepswereld duiken regelmatig vreemde talen op. Via CLIL leren jongeren daar vlot en zonder angst mee om te gaan.

CLIL-lessen verschillen sterk van taallessen. Het zijn net die verschillen die de leerlingen een nieuwe benadering van taal meegeven:
– In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud.
– Leerkrachten verwachten in de CLIL-les geen foutloos taalgebruik, maar stimuleren de onbewuste, spontane omgang met de vreemde taal.
– In de CLIL-les leren de leerlingen vakjargon, omgangsformules enz. in een vreemde taal via gebruik in de vakpraktijk en niet via “woordjes blokken”.

CLIL in Leiepoort campus Sint-Vincentius – Hoe?

Binnen hun lessenpakket kunnen
– de leerlingen van 2 Handel één uur Initiatie in de bedrijfseconomie in het Frans volgen;
– de leerlingen van 3 en 4 Marketing en Ondernemen één uur bedrijfseconomie in het Frans volgen;
– de leerlingen van 5 en 6 Marketing en Ondernemen één uur bedrijfseconomie in het Engels volgen;
– de leerlingen van 5 en 6 Accountancy en IT één uur bedrijfseconomie in het Engels volgen.

CLIL-leerkrachten hebben steeds een C1-niveau in de vreemde taal èn uitgebreide kennis van het vakgebied.

Het CLIL-uur mikt vooral op het verhogen van de spreekdurf Frans of Engels. De leerlingen worden via actieve werkvormen, vaak in spelvorm, uitgenodigd om onbewust de vreemde taal te gebruiken. De leerkracht ondersteunt waar nodig.

Voor de CLIL-les ontvangen de leerlingen een cursus in het Frans of Engels. De leerstof uit die cursus kunnen ze eveneens volledig terugvinden in het Nederlandstalige leerwerkboek dat in de overige uren van het vak (Initiatie in de) Bedrijfseconomie wordt gebruikt.

Onze leerkrachten stellen alles in het werk om de leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden, te ondersteunen en aan te moedigen, zodat elke leerling na verloop van tijd de angst om te communiceren in de vreemde taal overwint.

Reportage over CLIL-lessen op onze school

Op maandag 13 februari kwam Radio 2 Oost-Vlaanderen een reportage maken over de CLIL-lessen op onze school. Aan bod komen de leerlingen, de leerkracht en de pedagogische verantwoordelijke die hun ervaring met CLIL delen. 

Reportage over CLIL

Wij zijn ervan overtuigd dat de CLIL-lessen voor elk van onze leerlingen een grote meerwaarde betekenen.