Omdat leerlingenzorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarin ieder vanuit zijn eigen functie en rol een inbreng heeft, proberen wij zoveel mogelijk de ouders (of opvoeders) te betrekken wanneer er iets fout loopt of dreigt te lopen. Samen werken aan de opvoeding en samen de leerling ondersteunen waar nodig, kan alleen maar voordelen hebben voor de leerling zelf.

Dit is ook de reden waarom we op onze school heel veel waarde hechten aan het oudercontact.