stemSTEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

De richting Techniek-wetenschappen bereidt in de eerste en tweede graad voor op STEM-richtingen in de derde graad.