Dit orgaan van de school is een overlegplatform tussen een afvaardiging van het schoolbestuur (het directieteam) en de andere actoren van de school (leerlingen, ouders en leerkrachten) en personen van de lokale gemeenschap. Deze vergadering wordt voorgezeten door de dhr. Kint.

De schoolraad geeft advies aan of overlegt met de school over:

 • Het studieaanbod.
 • De samenwerking met andere inrichtende machten en externe instantie.
 • Het schoolbeleid:
  • Schoolreglement
  • Onkostennota
  • GOK-beleid
  • Infrastructuur
  • Lestijden en klasverdeling