Modernisering secundair onderwijs: vernieuwd eerste leerjaar

Op 1 september 2019 starten we in het eerste leerjaar met een vernieuwd aanbod.

Naast de algemene basisvorming van 27 lesuren is er zowel voor het eerste leerjaar A als voor het eerste leerjaar B een keuzegedeelte van 5 lesuren. Dit keuzegedeelte omvat voor het eerste leerjaar A en voor het eerste leerjaar B, 1 lesuur accent op talent en een klassenuur.

De leerlingen van het eerste leerjaar A krijgen daarnaast nog 1 lesuur differentiatie om zich te versterken in wiskunde, Nederlands of Frans. Hebben ze daarentegen meer uitdaging nodig voor het vak wiskunde, dan kunnen ze kiezen voor verdieping wiskunde.
Verder kunnen ze kiezen tussen STEM-wetenschappen met 2 lesuren STEM (wiskunde/wetenschappen) of sociale vorming en voeding met 1 lesuur maatschappij en welzijn en 1 lesuur voeding en horeca.

De leerlingen van het eerste leerjaar B krijgen in het keuzegedeelte, naast accent op talent en klassenuur, ook 1 extra lesuur beeld en 2 lesuren verkennende projecten. Deze projecten zijn een kennismaking met de studiedomeinen die we in het tweede leerjaar B aanbieden en ze helpen om een gerichte studiekeuze te maken. De leerlingen maken kennis met haarzorg, verzorging, grootkeuken en computervaardigheden.

Op 1 september 2020 gaat de modernisering van het secundair onderwijs verder in het tweede jaar.