• 's Morgens is de school open vanaf 7.30 uur.
  • Het secretariaat is bereikbaar vanaf 8.00 uur.
  • De schoolpoorten sluiten om 17.00 uur.

De leerlingen worden ’s morgens ten laatste om 8.25 uur en ’s middags om 12.50 uur of om 13.40 uur op school verwacht. De lesdag start om 8.30 uur en eindigt om 15.40 uur of 16.30 uur, afhankelijk van het lessenrooster. Op woensdag is er slechts een onderbreking van 10 minuten en eindigt de school dan ook om 12 uur. Het tijdschema is als volgt:

  • De leerlingen van het eerste jaar 1a hebben 33 lesuren per week.

  • De leerlingen van het eerste jaar 1b hebben 32 lesuren per week.

  • De leerlingen van het tweede jaar hebben 34 lesuren per week.

  • De leerlingen van de tweede graad (het derde en het vierde jaar) hebben 34 lesuren per week.

  • De leerlingen van het vijfde jaar hebben 34 lesuren per week, behalve 5 chemie: deze leerlingen hebben 36 lesuren per week.

  • De leerlingen van het zesde jaar hebben 34 lesuren per week, behalve 6 chemie: deze leerlingen hebben 35 lesuren per week.

  • De leerlingen van het zevende jaar hebben 35 lesuren per week