clil1

Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt door middel van een vreemde taal. Het speciale aan CLIL is dat het vak steeds primeert op de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

Dit schooljaar krijgen enkele gemotiveerde collega’s een doorgedreven opleiding om in 2018-2019 aan de slag te gaan als CLIL-leerkracht.

Deze methodologie zal o.a. projectmatig toegepast worden in het 3de jaar tso in de lessen geschiedenis. Het lessenpakket dat voorafgaat aan de excursie naar Canterbury, zal door de leerkracht geschiedenis gegeven worden in het Engels.

Ook onze leerlingen van de praktijkrichtingen, zullen de kans krijgen om in CLIL ondergedompeld te worden. Onze school is hierin UNIEK in Vlaanderen.

De leerlingen van 6 Verzorging zullen op school verschillende praktijkhandelingen inoefenen in het Frans. Ook op stage zullen ze de kans krijgen om begeleid te worden door de taalleerkracht.

De leerlingen van 5 Haarzorg zullen eveneens 1 uur per week de leerkracht Frans op bezoek krijgen in het kapsalon. Ons doel is het communicatieve vanuit de klas naar het werkveld brengen om zo gemakkelijker klanten te ontvangen en bij te staan in het Frans.

Ook de leerlingen van 4 Restaurant en keuken ontvangen en bedienen de klanten 1 uur per week in het Frans in ons didactisch restaurant.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

  • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem. De evolutie in bv. spreekdurf en taalcorrectheid gebeurt door middel van feedback en feedforward.
  • Het Nederlands hoeft nooit afwezig te zijn in een CLIL-les: om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands. Heel vaak is dit niet nodig omdat er heel visueel gewerkt wordt in een CLIL-les en omdat we zien dat de leerlingen heel snel de vreemde taal oppikken.
  • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in de lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen die de CLIL-methodologie biedt!

Enkele voordelen van CLIL:

  • De leerlingen leren meer probleemoplossend denken.
  • De spreekdurf en het zelfvertrouwen gaan bij alle CLIL-leerlingen de lucht in.
  • Zowel de taal áls de resultaten van het vak gaan erop vooruit bij CLIL-leerlingen!
  • Van CLIL krijg je een BOOST!