Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten bereiken en kan er daardoor nog meer ingezet worden op differentiatie.

clil1

Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt in een vreemde taal. Bij CLIL primeert de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

  • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem, maar door het geven van feedback en feedforward.
  • Om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands.
  • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in het lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen van deze methode!

stemSTEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

In elke graad bieden wij 1 of 2 STEM-richtingen aan:

  • 1ste graad: STEM-wetenschappen
  • 2de graad: Techniek-wetenschappen
  • 3de graad:
    • Chemie
    • Techniek-wetenschappen
Een ideale basis om in het hoger onderwijs je STEM-studie verder te zetten .

 

 

 

Volgend schooljaar bij ons starten in het eerste leerjaar?

Aangezien we geen fysiek infomoment kunnen organiseren, versturen we op woensdag 3 februari 2021 een link van het digitaal infomoment naar de ingeschreven ouders. Dit is een samenwerking tussen het VTI en de Leiepoortgroep. Tijdens de video komt u meer te weten over de modernisering van het secundair onderwijs en stelt elke Deinse katholieke school zijn studieaanbod en klemtonen voor.

Via deze link kan u zich inschrijven om op woensdag 3 februari 2021 de digitale brochure en/of de link naar het digitaal infomoment te ontvangen.

 

2021 infomoment