Volgend schooljaar bij ons starten?

Zoek je een warme, zorgende school met opleidingen binnen de domeinen 'STEM', 'Maatschappij en welzijn' of 'Voeding en horeca'? Kom dan zeker bij ons eens checken of we een match hebben met jouw verwachtingen en talenten! 


Neem telefonisch contact op met de school tijdens onderstaande uren op 09 381 51 21 of vul het contactformulier inaanvraag afspraak

We contacteren u dan zo spoedig mogelijk voor een verdere kennismaking!

Tijdens de zomervakantie zijn er, op afspraak, volgende inschrijfmomenten voorzien:

 • op weekdagen: van 14.00 tot 18.00 uur
 • op zaterdag: van 9.00 tot 12.00 uur
  • van donderdag 1 juli tot en met donderdag 8 juli
  • van maandag 16 augustus tot en met maandag 30 augustus

 

Vanaf volgend schooljaar mogen we in de tweede graad de D&A richtingen 'biotechnieken' en 'maatschappij en welzijn' inrichten. 
We kregen de goedkeuring net voor de paasvakantie.  En of we daar blij om zijn! 
Je vindt meer info over deze richtingen via studieaanbod - derde jaar.

 

Je kan je ook goed over onze school informeren door:

 • het digitaal infomoment van de vrije secundaire scholen in Deinze (VTI en Leiepoort) te bekijken;
 • een sfeerfilmpje en het filmpje van onze nieuwbouwwerken te bekijken;
 • in onze schoolbrochure te bladeren;
 • rechts op deze website ons studieaanbod (profielen van de richtingen, lessentabellen ...) te bekijken (je vindt er ook per richting extra filmpjes);
 • het filmpje en de uitleg van ons zorgbeleid te bekijken;
 • de sfeer op te snuiven binnen 'Accent op talent', een uniek project waarbij alle eerstejaars (1a én 1b) elkaar beter leren kennen vanuit hun eigen talent (op vrijdagnamiddag en los van evaluaties);
 • te bladeren in ons 'schoolkrantje' Boest, een weergave van alle avonturen op onze school per trimester;
 • of onze social media, Facebook en Instagram, zeker eens te checken.

We kijken ook ontzettend uit naar de ingebruikname van onze nieuwe middenblok, de uitbreiding van onze refter (170 extra zitplaatsen) en de verdubbeling van onze speelplaats per 1 september 2021. Onze nieuwe middenblok bestaat uit vier spiksplinternieuwe labo's (2x chemie, fysica en biologie), 3 grote polyvalente ruimtes voor o.a. co-teaching, een nieuwe techniekklas en 2 multidisciplinaire klassen voor onze zorgrichtingen.

 overzicht studierichtingen versie juni 2021

Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten bereiken en kan er daardoor nog meer ingezet worden op differentiatie.

clil 2021 2022

Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt in een vreemde taal. Bij CLIL primeert de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

 • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem, maar door het geven van feedback en feedforward.
 • Om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands.
 • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in het lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen van deze methode!

stemSTEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

In elke graad bieden wij 1 of 2 STEM-richtingen aan:

 • 1ste graad: STEM-wetenschappen
 • 2de graad:
  • Biotechnische wetenschappen (doorstroom - 3de jaar)
  • Biotechnieken (doorstroom en arbeidsmarktgericht - 3de jaar)
  • Techniek-wetenschappen (4de jaar)
 • 3de graad:
  • Chemie
  • Techniek-wetenschappen
Een ideale basis om in het hoger onderwijs je STEM-studie verder te zetten .