51608131 2138097372922192 2937724447546671104 nOp zaterdag 15 en zondag 16 februari gaat ons 32ste eetfestijn door. Wil je ook genieten van onze heerlijke maaltijden klaargemaakt door onze koks en leerlingen uit de richting grootkeuken en restaurant-keuken, schrijf je dan zeker in.


Modernisering secundair onderwijs: vernieuwd eerste leerjaar

Op 1 september 2019 starten we in het eerste leerjaar met een vernieuwd aanbod.

Naast de algemene basisvorming van 27 lesuren is er zowel voor het eerste leerjaar A als voor het eerste leerjaar B een keuzegedeelte van 5 lesuren. Dit keuzegedeelte omvat voor het eerste leerjaar A en voor het eerste leerjaar B, 1 lesuur accent op talent en een klassenuur.

De leerlingen van het eerste leerjaar A krijgen daarnaast nog 1 lesuur differentiatie om zich te versterken in wiskunde, Nederlands of Frans. Hebben ze daarentegen meer uitdaging nodig voor het vak wiskunde, dan kunnen ze kiezen voor verdieping wiskunde.
Verder kunnen ze kiezen tussen STEM-wetenschappen met 2 lesuren STEM (wiskunde/wetenschappen) of sociale vorming en voeding met 1 lesuur maatschappij en welzijn en 1 lesuur voeding en horeca.

De leerlingen van het eerste leerjaar B krijgen in het keuzegedeelte, naast accent op talent en klassenuur, ook 1 extra lesuur beeld en 2 lesuren verkennende projecten. Deze projecten zijn een kennismaking met de studiedomeinen die we in het tweede leerjaar B aanbieden en ze helpen om een gerichte studiekeuze te maken. De leerlingen maken kennis met haarzorg, verzorging, grootkeuken en computervaardigheden.

Op 1 september 2020 gaat de modernisering van het secundair onderwijs verder in het tweede jaar.

Omdat iedereen weet dat ‘één plus één gelijk is aan drie’, is co-teaching een heel natuurlijke manier van onderwijzen. Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten bereiken. Er kan nog meer gedifferentieerd gewerkt worden en leerlingen krijgen meer aandacht van de leraar.

Enkele voordelen van co-teaching:

  • Mogelijkheid tot meer individuele begeleiding van elke leerling.
  • Differentiatie krijgt een nog grotere rol in het leerproces. Zo kan iedere leerling bv. op eigen tempo de leerstof tot zich nemen.
  • Er wordt vaak samengewerkt waardoor de leerlingen ook gemakkelijker leren van elkaar.

clil1

Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt door middel van een vreemde taal. Het speciale aan CLIL is dat het vak steeds primeert op de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

Dit schooljaar krijgen enkele gemotiveerde collega’s een doorgedreven opleiding om in 2018-2019 aan de slag te gaan als CLIL-leerkracht.

Deze methodologie zal o.a. projectmatig toegepast worden in het 3de jaar tso in de lessen geschiedenis. Het lessenpakket dat voorafgaat aan de excursie naar Canterbury, zal door de leerkracht geschiedenis gegeven worden in het Engels.

Ook onze leerlingen van de praktijkrichtingen, zullen de kans krijgen om in CLIL ondergedompeld te worden. Onze school is hierin UNIEK in Vlaanderen.

De leerlingen van 6 Verzorging zullen op school verschillende praktijkhandelingen inoefenen in het Frans. Ook op stage zullen ze de kans krijgen om begeleid te worden door de taalleerkracht.

De leerlingen van 5 Haarzorg zullen eveneens 1 uur per week de leerkracht Frans op bezoek krijgen in het kapsalon. Ons doel is het communicatieve vanuit de klas naar het werkveld brengen om zo gemakkelijker klanten te ontvangen en bij te staan in het Frans.

Ook de leerlingen van 4 Restaurant en keuken ontvangen en bedienen de klanten 1 uur per week in het Frans in ons didactisch restaurant.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

  • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem. De evolutie in bv. spreekdurf en taalcorrectheid gebeurt door middel van feedback en feedforward.
  • Het Nederlands hoeft nooit afwezig te zijn in een CLIL-les: om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands. Heel vaak is dit niet nodig omdat er heel visueel gewerkt wordt in een CLIL-les en omdat we zien dat de leerlingen heel snel de vreemde taal oppikken.
  • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in de lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen die de CLIL-methodologie biedt!

Enkele voordelen van CLIL:

  • De leerlingen leren meer probleemoplossend denken.
  • De spreekdurf en het zelfvertrouwen gaan bij alle CLIL-leerlingen de lucht in.
  • Zowel de taal áls de resultaten van het vak gaan erop vooruit bij CLIL-leerlingen!
  • Van CLIL krijg je een BOOST!

Vanaf 25 mei 2018 wordt de privacy nog beter beschermd door de Europese Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation - GDPR). vzw Leiepoort voldoet aan deze Europese verordening.

De school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen om haar taken en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders en de meerderjarige leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren. U vindt alles over deze verordening in onze privacyverklaringen.