Zesdejaars bezoeken Fort van Breendonk

Op dinsdag 12 november 2019 brachten de zesdejaars een bezoek aan het Fort van Breendonk. Het blijft een moeilijk bezoek aan dit memoriaal van de Tweede Wereldoorlog, een bezoek dat in deze novemberdagen nog geladener is dan anders. Nadenken over goed en kwaad, dader en slachtoffer, ageren of zwijgen. ‘En toen was er niemand meer om te reageren. Het blijft een plaats van gruwel waar ik niet graag naartoe ga en waarvan ik telkens opnieuw denk: goed dat we onze zesdes dit laten ervaren’.

Sint-Hendrik vergroent speelplaats

In november 2019 zijn op de speelplaats verschillende boombakken geplaatst en is een haag van ligustrum aangeplant. Dit onder impuls van de klimaat- en milieuraad, werkgroep speelplaats. Elke vensterbank kreeg ook een mooie bloembak met daarin winterharde planten. Op die manier is onze speelplaats meer dan ooit een plek van verbinden en ontmoeten. (...)

Tweede- en derdejaars genieten van humoristisch toneel

Op vrijdag 8 november 2019 genoten de tweedejaars van de Engelse toneelvoorstelling ‘Serendipity’ en de derdejaars van ‘Not one of us’. Het theatergezelschap ‘English Theatre Company’ brengt toneelstukken in het ‘native’ Engels, aangepast aan de leefwereld en het taalniveau van de leerlingen. Met een interactieve aanpak en een flinke dosis Britse humor wisten de acteurs het jonge publiek te boeien.

Vijfdejaars ontvangen Joppe De Campeneere

Op dinsdag 12 november 2019 ontvingen de vijfdejaars die het keuzegedeelte psychologie volgen, gastspreker Joppe De Campeneere, oud-leerling van onze school. Hij had het over het hokjesdenken in de maatschappij en hoe hij daar niet in past. Termen als gender, sekse, queer ... werden heel duidelijk door zijn verhaal. De leerlingen hingen aan zijn lippen en stelden boeiende vragen.

 

Eerstejaars werken aan decor talentenshow

Op vrijdag 15 november 2019 stellen de eerstejaars hun talenten aan hun ouders voor tijdens de voorstelling ‘Talent in actie’. Ook voor het decor gingen de leerlingen aan de slag. De leerlingen bereidden het ontwerp voor tijdens de lessen beeld. Maar voor de effectieve uitvoering volgden de eerstejaars een creatieve workshop graffiti. Tijdens de voorstelling kunnen de toeschouwers het resultaat aanschouwen.

Vijfdejaars herhalen beroemd menswetenschappelijk experiment

Net voor de herfstvakantie herhaalden de leerlingen van 5HUWb een beroemd menswetenschappelijk experiment ‘De Barmhartige Samaritaan’. Dit deden ze naar aanleiding van een recent incident in Kortrijk, waar op 7 oktober een man dood op straat werd teruggevonden nadat meerdere mensen hem waren gepasseerd toen hij nog leefde. Door dit experiment te herhalen, pasten de leerlingen de theorie toe over wetenschappelijk onderzoek die ze in de lessen gedragswetenschappen hadden geleerd. (...)

Derde- en vierdejaars leren gevaren van sociale media

Op dinsdag 5 november 2019 volgden de derde- en vierdejaars een sessie over de do's-and-don'ts van sociale media en gaming. De spreker was Roel Beckers. Vrijwel alle jongeren zijn actief op sociale media. Instagram, WhatsApp en Snapchat blijven groeien. Via hun smartphone hebben jongeren toegang tot de hele wereld. Maar veel jongeren beseffen niet wat er fout kan gaan als je te veel tijd besteed op sociale media. Verder zijn ook games zoals Fortnite, Fifa en CS:GO niet meer weg te denken uit het leven van heel wat jongeren. Ook smartphonespelletjes zijn populairder dan ooit.

Eerstejaars stillen hun wetenschappelijke honger

Op dinsdag 5 november 2019 brachten de eerstejaars die het keuzegedeelte wetenschap volgen, een bezoek aan het Pass. Het Pass is een wetenschappelijk avonturenpark en museum ingericht op de site van een voormalige steenkoolmijn in Frameries nabij Bergen. De leerlingen ontdekten via verschillende workshops en interactieve tentoonstellingen hoe wetenschap en technologie de wereld laten draaien. Bovendien kregen ze een aanzet om na te denken over een duurzame wereld en de grote uitdagingen van de toekomst.

Eerstejaars voeren taal & media uit in de praktijk

Op dinsdag 5 november 2019 vond voor de eerstejaars die het keuzegedeelte taal & media volgen, een studiereis naar Brussel plaats. De leerlingen werden in de voormiddag rondgeleid in De Muntschouwburg en bezochten in de namiddag de gebouwen van de VRT. Dit is ook meteen de realisatie van de volgende doelen: de leerlingen gaan bewust en zorgzaam om met media en de leerlingen waarderen cultuur en ontdekken creatieve en artistieke mogelijkheden. Met de verkregen kennis en ervaring gaan de leerlingen tijdens de lessen taal & media verder aan de slag.

Vierdejaars onderzoeken zuiverheid van schoolvijver

In oktober 2019 brachten de vierdejaars een bezoek aan onze schoolvijver tijdens de les biologie. Ze bepaalden de biologische zuiverheid van het water aan de hand van de aanwezige ongewervelde waterdieren.

Eerstejaars zetten beste beentje voor

Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseerde de sportdienst van Deinze de scholenveldloop in De Brielmeersen. Ook dit jaar namen de eerstejaars deel. En of het een geslaagde editie werd. Maar liefst 23 jongens en meisjes stonden op het podium. Gaan we ook dit jaar met de wisselbeker aan de haal?

Eerstejaars leren jongleren 

Vanuit onze overtuiging dat ouderbetrokkenheid zeer belangrijk is, organiseerden we op donderdag 24 oktober 2019 een gratis infoavond over leren leren onder de titel ‘Jong-leren’. We werkten hiervoor samen met Eekhout Academy. Het interactieve programma werd gebracht door een duo dat al heel wat gejongleerd heeft in het onderwijs: Sylvia Van Loo (UIT-ZICHT) en Peter Van Dycke (Eekhout Academy). (...)