Zesdejaars gaan op zoek naar studierichting

Op dinsdag 12 maart 2019 kwamen oud-leerlingen de zesdejaars informeren en enthousiasmeren over hun huidige opleiding aan de hogeschool of universiteit. Voor de zesdejaars is het de volgende stap in hun zoektocht naar een geschikte studierichting. Nadien praatten de studenten nog na met een drankje. De infoavond werd georganiseerd door de ouderraad.

Zesdejaars brengen wekelijks bezoek aan woonzorgcentrum

In het kader van het keuzegedeelte JONG van geest gaan 24 zesdejaars sinds september wekelijks op bezoek in het WZC Sint-Vincentius in Deinze. Ze brengen daar telkens twee lesuren door bij één of meerdere bewoners. Op donderdag 30 januari 2020 vond een heuse verwennamiddag plaats. De leerlingen hadden pannenkoeken, rijstpap en koekjes mee, er waren tafels waar fruitsalade kon gemaakt worden en er stond een hele resem aan handverzorgingsproducten. De bewoners die langskwamen, waren tevreden.

Leerkrachten verwelkomen professor Wouter Duyck

‘Niveau Vlaams onderwijs blijft dalen’ was de koptitel van diverse kranten in december 2019. In zijn referaat rond ‘De staat van het Vlaamse onderwijs – pleidooi voor meer ambitie’ schetste professor Wouter Duyck op 31 januari 2020 de leerkrachten een stand van zaken over de huidige toestand van ons onderwijs. Cijfermateriaal uit diverse Europese studies en Vlaamse peilingstoetsen toont aan dat ons onderwijs wel nog tot de subtop behoort, maar dat het niveau voor o.a. wiskunde en begrijpend lezen significant gedaald is. (…)

Leerlingenraad start nieuw werkjaar op

In het weekend van 14 september 2019 trok het vierkoppige presidium van de leerlingenraad samen met de 22 enthousiaste leden en de vijf begeleidende leerkrachten naar Oudenaarde voor hun startweekend. In de stad was er tijd voor een kennismaking en een kort stadsspel. Aan de Donkvijvers werd er gequizt, gezongen rond het kampvuur, voor de eerste keer vergaderd en was er ook tijd voor een teambuildingsactiviteit. De volledige leerlingenraad waagde zich aan het befaamde moerasparcours, waarbij sommigen gedeeltelijk of helemaal in het slijk belandden. Inmiddels is iedereen terug proper en helemaal klaar om er alweer een fantastisch werkjaar van te maken.

Sint-Hendrik durft dichter

Durf dichter! Geen probleem voor de meer dan 110 leerlingen die deelnamen aan de poëzieavond en/of poëziewedstrijd. Op donderdag 30 januari 2020, op gedichtendag, kon een volle Aula Magna genieten van een wervelend poëtisch spektakel met sportieve, ingetogen, schattige, beklijvende, meertalige, existentiële en grappige optredens, netjes aan elkaar gepraat door drie statige presentatrices. Ook stadsdichter Steven Van De Putte declameerde enkele gedichten en juryvoorzitter Anke Senden verzorgde de proclamatie van de poëziewedstrijd.

Vierdejaars analyseren zwerfvuilproblematiek

Met The Litter Challenge lanceren GoodPlanet en Colruyt Group een zwerfvuiltraject voor leerlingen secundair onderwijs. In dit traject maken jongeren kennis met psychologische technieken om gedrag positief te beïnvloeden en bedenken ze zelf oplossingen om zwerfvuil te vermijden en stimuleren ze positief gedrag bij leeftijdsgenoten. Op 30 januari 2020 volgden de vierdejaars humane wetenschappen een eerste workshop. Nu gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag om een zwerfvuilprobleem te analyseren en een idee uit te werken om zwerfvuil tegen te gaan. Op 20 februari tonen ze de resultaten tijdens een tweede workshop.

Eerstejaars maken kennis met goede doelen

Op donderdag 30 januari kwam de heer De Vleeschauwer van Damiaanactie de eerstejaars iets meer vertellen over zogenaamde goede doelen. Verschillende goede doelen werden vergeleken en de leerlingen werden uitgedaagd om na te denken welk goed doel het best bij hun ideeën past. Natuurlijk was er ook veel aandacht voor Damiaanactie zelf en hun wereldwijde strijd tegen lepra en TBC. De leerlingen kregen de kans om de bekende stiftjes te kopen. Hierbij werd 697 euro opgehaald. Met dit geld kan Damiaanactie ongeveer 15 mensen redden.

Zesdejaars leren spelend ondernemen

Op dinsdag 28 januari 2020 vond voor de zesdejaars Economie-Moderne Talen en Economie-Wiskunde het virtueel bedrijfsspel Top Team plaats in het kader van de lessen economie. Top Team-bedrijfssimulatie staat voor spelend leren ondernemen. De deelnemers worden in teams verdeeld die elk een eigen onderneming leiden. Het is de bedoeling, door het nemen van beslissingen, het marktaandeel en de winst te verhogen. Een leuke en uitdagende opdracht! Met deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde bedrijfssimulatie kunnen de deelnemers snel, eenvoudig en zonder risico praktijkervaring opdoen.

Tweedejaars maken kennis met economie

Om aan den lijve te ondervinden wat economie nu precies is, namen de tweedejaars op woensdag 29 januari 2020 deel aan het Top Team-bedrijfsspel. Het project is gericht op het niveau en de leefwereld van de leerlingen en stimuleert een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie. Dit bedrijfsspel bevordert het kritisch denken van de leerlingen en leert hen samenwerken. Na afloop werd een receptie aangeboden en gingen de winnaars, degene die de meeste winst maakten, met een filmticket naar huis.

Vijfde- en zesdejaars proeven van kunst

Na twee toneelvoorstellingen in NTGent (in november en begin januari) stond op woensdag 29 januari 2020 beeldende kunst op het Nachtbrakersprogramma. We trokken met enkele enthousiaste vijfde- en zesdejaars naar Brussel om in de BOZAR de toptentoonstelling over Keith Haring (1958-1990) te bezoeken: kleurrijke zalen vol blaffende honden, kruipende baby’s en dansende mannetjes. Een absolute aanrader!

Vijfde- en zesdejaars nemen deel aan eerste ronde

In onze reeks olympiades was het op woensdag 29 januari 2020 de beurt aan de Vlaamse Biologie Olympiade. Twintig vijfde- en zesdejaars offerden hun vrije woensdagnamiddag op om hun kennis van biologie te testen. Hopelijk met succes zodat ze naar de tweede ronde mogen en kans maken om Vlaanderen te vertegenwoordigen in Nagasaki, Japan, deze zomer.

Eerstejaars leren vloggen met Maximiliaan Verheyen

Vlogger, Instagrammer en social influencer Maximiliaan Verheyen was op dinsdag 28 januari 2020 te gast tijdens de lessen van het keuzegedeelte taal & media. Maximiliaan nam de eerstejaars mee achter de schermen van social marketing en gaf hen enkele tips en tricks om een goede vlog te maken. De leerlingen kunnen deze kennis gebruiken tijdens een van de projecten binnen taal & media: media & vlogs.

Vijdejaars leren gevaren van alcoholgebruik

Op dinsdag 28 januari vond voor de vijfdejaars een Franstalige toneelvoorstelling plaats op school. De voorstelling, getiteld ‘Blackout’, wijst de leerlingen op de gevaren van overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd en in gezinsverband. Jongeren maken soms een kwetsbare periode door tijdens hun puberteit en het experimenteren met alcohol hoort daar vaak bij. Dit kan leiden tot tumultueuze thuissituaties. Mede dankzij deze voorstelling wilde de school het onderwerp bespreekbaar maken en de leerlingen sensibiliseren. Het aanbieden van de voorstelling in het Frans zorgde bovendien voor een extra troef in de taalverwerving en het thema werd op voorhand besproken in de les Frans. (...)