Arthur en Jules gaan door naar finale

De eerste- en tweedejaars nemen jaarlijks deel aan de Vlaamse STEM-olympiade die een focus legt op wetenschap en technologie. Dit jaar hebben we twee finalisten: Arthur De Smet (2A02) en Jules De Winter Winne (1A04). Een dikke proficiat alvast en we wensen hen veel succes toe in de finale, die plaats vindt in Brussel in maart.

Vijfdejaars wiskunde gaan de uitdaging aan

Op maandag 14 maart 2022, op pi-dag, namen een aantal vijfdejaars die het keuzegedeelte wiskunde volgen, deel aan de (digitale) finale van Wiskunnend Wiske, een wedstrijd van de VUB. Vraagstukken over pittige pistes, circulaire cijfers en ja, zelfs alweer dat verraderlijke virus teisterden hun hersenen. Of ze zich geamuseerd hebben? Overbodige vraag!

Tweedejaars laten het geld rollen

In de eerste graad maken de leerlingen in het vak mens & samenleving kennis met sociaal-maatschappelijke en economische onderwerpen. Binnen het economische gedeelte besteden we onder andere aandacht aan financiële educatie. In maart 2022 haalden we via het project ‘Wees een held met je geld’ van KBC gedurende twee lesuren een expert naar elke klas van het tweede jaar. De leerlingen maakten tijdens de workshop kennis met de verschillende betaalmogelijkheden en hun risico’s, verkooptrucs en duurzaam consumeren.

Derdejaars sport en fotografie werken samen

Sinds dit schooljaar krijgen de leerlingen uit het derde jaar de kans om 1 uur per week een vak te kiezen. Het aanbod was heel uiteenlopend en uiteindelijk zijn er 5 keuzevakken ingericht: fotografie, sport, Kids@bizz, improvisatie en creatief schrijven. Leerlingen krijgen tijdens dat uur de kans hun talent te ontdekken of verder uit te diepen. Onlangs legden de leerlingen die het keuzegedeelte fotografie volgen, de lessen boks op beeld vast. Knap werk, zowel van de leerlingen fotografie als van de leerlingen sport.

Tweede-, derde- en vierdejaars beleven humoristisch toneel

Op maandag 14 maart 2022 genoten de tweedejaars van de Engelse toneelvoorstelling 'The life of Billy Fibber', de derdejaars van 'MeTV' en de vierdejaars van 'Sherlock Holmes'. Het theatergezelschap 'English Theatre Company' brengt toneelstukken in 'native' Engels, aangepast aan de leefwereld en het taalniveau van de leerlingen. De toneelstukken werden vooraf en nadien besproken in de lessen Engels. Met hun interactieve aanpak en een flinke dosis Britse humor wisten de acteurs het jong publiek te boeien.

Derdejaars gaan naar Leietheater

Het mag weer ... ook de theaterzalen lopen weer vol. De derdejaars trokken op donderdag 10 maart 2022 richting het Leietheater trekken voor de voorstelling 'Real Boys' van 'More Dogs & Orkater'. De muzikale voorstelling bracht het verhaal van Pinokkio, maar dan meertalig, geflipt en vooral in lagen. Waren het er nu drie, vier, vijf ... ? Geen idee, maar we gingen wel naar huis met een nieuwe kijk op het klassieke sprookje en héél veel zin in lasagne.

Eerstejaars maken muziek op kisten en buizen

In de week van 7 maart 2022 maakten de eerstejaars tijdens de muziekles kennis met de steeds populairder wordende cajon (Spaans voor kist, komt oorspronkelijk uit Peru) en de melodische plastic buizen, genaamd boomwhackers (tonaal gestemde ritme-instrumenten). Via melodie, ritme en harmonie, die de drie-eenheid vormden, maakten ze kennis met de klankmogelijkheden van deze instrumenten. (...)

Eerste- en tweedejaars komen tot rust

We leven nu al twee jaar met coronamaatregelen. Voor jongeren is deze lange periode bijzonder lastig. Wij proberen als school ons steentje bij te dragen om onze leerlingen emotioneel te ondersteunen. Daarom volgden de eerste- en tweedejaars in januari en februari 2022 opnieuw een sessie mindfulness met volgende doelen: leren loslaten (emotieregulatie) en leren focussen (volgehouden aandacht). We werken hiervoor samen met Itam, Institute for training of attention and mindfulness. (...)

Sint-Hendrik staat niet stil

Tijdens de krokusvakantie 2022 was er heel wat bedrijvigheid op onze school: het Collegestraatje kreeg een nieuw wegdek, het techniek- en beeldlokaal kreeg een nieuw kleurtje en een nieuwe vloerbekleding, de buitenklas tussen Het Huis en Eos krijgt stilaan vorm, de basketbaldoelen werden vernieuwd, de ramen werden gelapt … Met dank aan ons onderhoudsteam en de externe partners.

Elise gaat door naar finale

Voor de eerste maal namen we met onze school deel aan de wedstrijd Taaltrofee Nederlands. Dat is een uitdagende wedstrijd voor leerlingen uit het vierde jaar algemeen secundair onderwijs uit Vlaanderen die hun Nederlandse taalgevoel en -kennis willen testen. Er waren vragen over tekstbegrip, woordenschat, spelling, grammatica, terminologie … Al onze leerlingen zetten hun beste beentje voor en één leerling slaagde er zelfs in om de finaleronde te bereiken. Die moedertaalknobbel heet Elise Lafaut uit 4GRL5. (...)

Derde- en vierdejaars gaan de uitdaging aan

Enthousiaste derde- en vierdejaars namen op woensdag 23 februari 2022 deel aan de Junior Olympiade voor Natuurwetenschappen. Gewapend met hun kennis over vier wetenschappen (fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde) namen ze het op tegen 2017 jongeren over heel Vlaanderen. Hierbij kregen ze twee uur de tijd om 60 vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Benieuwd wie door mag naar de tweede ronde en in de prijzen valt.

Vierde-, vijfde en zesdejaars testen hun kennis Frans

Op woensdag 23 februari 2022 namen 41 vierdejaars en 7 leerlingen uit de derde graad deel aan Olyfran, de Olympiade voor Frans. Over enkele weken weten we of er leerlingen naar de finale mogen. Er worden ook cinematickets verloot onder alle deelnemers. We danken de leerlingen (bij sommige al de tweede of derde keer) voor dit fijne engagement.

4HUW denkt aan de planeet

Leerlingen van 4 humane wetenschappen maken een collage waarin ze duidelijk maken hoe lang het duurt voor zwerfvuil afbreekt in de natuur. De probleemstelling is duidelijk: zwerfvuil is niet goed voor mens en milieu. Het is een uitdaging om zwerfvuil aan te pakken en te verminderen – in het Engels heet dat Litter Challenge.

Zesdejaars vieren stormachtig feest

Alles leek ok. Er was een datum, vrijdag 18 februari 2022, zo om en bij nog 100 dagen te gaan in het zesde jaar. Er was een trui met logo. Een thema zelfs: films en series. Een week lang kwamen 155 zesdes in allerlei outfits naar school. We zagen best vreemde dingen: skilatten, kruiwagens, meer dan prachtige jurken. Filmpjes werden voorbereid, dansjes geoefend. (...)

Leerlingenraad verwarmt de harten

In deze stormachtige tijden kunnen we wel eens nood hebben aan warmte en liefde. Onze leerlingenraad bracht beide door op maandag 14 februari 2022 pannenkoeken te bakken. Wie dat wilde, kon ook poseren in de photobooth, volledig aangekleed in het liefdesthema, uiteraard.

Tweedejaars maken kennis met economie

Om aan den lijve te ondervinden wat economie nu precies is, organiseert onze school het Top Team bedrijfsspel voor de leerlingen van het tweede jaar. Het ondernemend project is gericht op het niveau en de leefwereld van de leerlingen en maakt hen warm voor een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie. (...)

Vierdejaars gaan in de clinch met clichés

Op maandag 7 februari 2022 woonden de vierdejaars de voorstelling 'Het Schaap van Vlaanderen' bij van Theater O’Kontreir. Comedians Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum gingen live en ongecensureerd de confrontatie aan. Vooroordelen, politieke correctheid, zwarte piet, halal slachten, asielbeleid, homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, de rol van de vrouw en de hoofddoek … alle brandend actuele thema’s passeerden de revue. Clichés vlogen over en weer, maar werden telkens weer ontkracht.