Vijfdejaars boetseren met sneeuw

Op dinsdag 22 januari 2019 gingen de vijfdejaars die het keuzegedeelte Kanvas volgen, creatief aan de slag met sneeuw. Tijdens de vorige les hadden ze net de opbouwtechnieken voor kleisculpturen geleerd. De sneeuwval bracht de ideale gelegenheid om deze technieken toe te passen. De experimentele les resulteerde in drie sneeuwfiguren die elk een lid van het directieteam moet voorstellen.

Leerlingen tweede en derde graad nemen deel aan eerste ronde

Op woensdagnamiddag 16 januari 2019 nam onze school deel aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Elke leerling uit de tweede of derde graad kreeg de kans zich hiervoor in te schrijven. Uiteindelijk gingen ruim 100 leerlingen de uitdaging aan. Ze kregen 30 meerkeuzevragen, van eenvoudig tot wat pikanter, en probeerden die in maximaal drie uur tijd op te lossen. Behalve pen en papier waren geen hulpmiddelen toegelaten. Midden februari worden de resultaten bekend gemaakt en weten we wie er zich heeft kunnen plaatsen voor de tweede ronde. We zijn benieuwd.

Tweedejaars maken kennis met economie

Om aan den lijve te ondervinden wat economie nu precies is, namen de tweedejaars op woensdag 16 januari 2019 deel aan het Top Team-project. Het project vormt een initiatie in de wereld van handel en economie. De leerlingen verrijken hun woordenschat met specifieke economische en commerciële begrippen, ze leren een werkmethode opbouwen én ontdekken en verbeteren hun eigen tekortkomingen.

Het Top Team-project is gericht op het niveau en de leefwereld van de leerlingen, sluit naadloos aan bij de leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen en stimuleert een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie. Bovendien bevordert dit project het kritisch denken van de leerlingen. De leerlingen leren samenwerken en moeten zelfredzaamheid aan de dag leggen. Ze verruimen ook hun inzicht in het socio-economische veld van onze samenleving, vakoverschrijdende eindtermen die we in de eerste graad realiseren.

Eerstejaars trainen hun aandacht

In de tweede en derde week van januari krijgen de eerstejaars een derde sessie aandachtstraining. We werken hiervoor samen met Itam, Institute for training of attention and mindfulness. Via de sessies, verzorgt door de heer Jean-Paul Derveaux, ondersteunen we de leerlingen om op een eenvoudige en praktische manier om te gaan met emoties, spanningen, de ups en downs van het leven.

Lees het artikel op hln.be

Sint-Hendrik opent schoolbib

Op maandag 14 januari 2019 knipte mevrouw De Ruyck op plechtige wijze het officiële leeslint van de schoolbib door. De eerste bezoekers kregen een drankje en konden eens snuisteren in de collectie jeugdromans, anderstalige klassiekers en spannende thrillers.

Vanaf nu kunnen leerlingen van de tweede en derde graad op maandag en donderdag tussen 12.20 uur en 13.00 uur in de Dahlklas terecht om rustig een boek te lezen of om in de studieboeken te duiken. Als de leerlingen thuis willen verder lezen, dan mag het boek na het inscannen van de leerlingenkaart twee weken mee naar huis.

Heb je thuis nog een boek staan dat enkel stof vergaart maar het lezen waard is? Doneer het gerust aan de schoolbib.

Zesdejaars zijn magistraten voor een dag

Op maandag 14 januari 2019 bezochten de zesdejaars humane wetenschappen de correctionele rechtbank van Oudenaarde. Na een observatie-opdracht in de voormiddag, werd in de namiddag een proces gespeeld. Pablo en Tim werden voor de rechter gebracht. Advocaten van de burgerlijke partij en van de verdachten verdedigden de belangen van hun cliënten. Anders dan in het geobserveerde proces waren advocaten en cliënten het wel met elkaar eens en vertelden ze hetzelfde verhaal. Na beraadslaging spraken de rechters hun vonnis uit. Er zitten zeker toekomstige magistraten in deze klas, want iedereen speelde zijn rol met grote overgave en op een correcte manier.

Zesdejaars ruilen klaslokaal in voor aula

Op donderdag 10 januari 2019 volgden de zesdejaars Grieks-Latijn en Grieks-Wiskunde lezingen van verschillende professoren uit verschillende vakgebieden op de Junior College Dag van de KU Leuven. Op filosofisch vlak bogen de leerlingen zich over het begrip waarheid, dat grondig werd ontleed. In een college STEM werden ze ondergedompeld in de wereld van (wiskundige) modellen, terwijl ze vanuit sociologie een verklaring kregen voor het verander(en)de politieke kiesklimaat.

Het was een boeiende dag, waarop de zesdejaars het klaslokaal inruilden voor de aula en een voorsmaakje kregen van het hoger onderwijs.

Zesdejaars leren spelend ondernemen

Op donderdag 10 januari 2019 vond voor de zesdejaars economie-moderne talen en economie-wiskunde het virtueel bedrijfsspel Top Team plaats in het kader van de lessen economie. Top Team-bedrijfssimulatie staat voor spelend leren ondernemen.

De deelnemers worden in teams verdeeld die elk een eigen onderneming leiden. Het is de bedoeling, door het nemen van beslissingen, het marktaandeel en de winst te verhogen. Een leuke en uitdagende opdracht! Met deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde bedrijfssimulatie kunnen de deelnemers snel, eenvoudig en zonder risico praktijkervaring opdoen.

Sint-Hendrik stelt eerste digitale schoolkrant voor

Met trots stellen we u de eerste schoolkrant van het schooljaar 2018-2019 voor. We houden de telling van onze schoolkrant sinds het ontstaan aan. Dit is nummer 79. De schoolkrant verschijnt driemaal per jaar. We behouden dus de periodiciteit. We behouden ook de naam, het HZ’tje. Wat we wel veranderen is de vorm. Niet langer een schoolkrant op papier, maar digitaal.

In het krantje plaatsen we personen die nauw verbonden zijn met onze school in de kijker. Zowel leerlingen, oud-leerlingen, personeel als ouders komen aan bod. We bieden u verhalen en getuigenissen. We wensen u alvast veel leesplezier.

Open de digitale schoolkrant

Zesdejaars genieten van uitmuntende acteerprestaties

Op vrijdag 30 november 2018 gingen de zesdejaars naar de toneelvoorstelling Rompslomp in theater Antigone in Kortrijk. Het stuk is een creatie van theatergezelschap Lazarus, een collectief van zes theatermakers. Bekende namen zijn onder andere Günther Lesage, Joris van den Brande, Charlotte Vandermeersch en Koen De Graeve. In hun voorstellingen houden de makers steevast mens en maatschappij een spiegel voor. Ze doen dat zonder moraliserend te zijn. Het mag dus schuren, maar dus steeds met een gezonde dosis humor.