Zesdejaars krijgen bezoek van regisseur Kadir Balci

Op dinsdag 27 november 2018 kregen de zesdejaars die het keuzegedeelte lessen in het donker volgen, bezoek van de Gentse regisseur Kadir Balci. Hij is onder meer bekend van de films Turquaze en Trouw met mij. De filmmaker vertelde over zijn studie aan het KASK en zijn ervaringen in de filmwereld. Hij gaf ook een sneak preview van zijn nieuwste internationaal project. Kortom, een enthousiast verteller vol liefde voor film, een ideale afsluiter van het eerste semester.

Eerstejaars stillen hun wetenschappelijke honger

Op dinsdag 20 november 2018 brachten de eerstejaars die het keuzegedeelte wetenschap volgen, een bezoek aan Technopolis. Technopolis is een doecentrum voor wetenschap en technologie in Mechelen. De leerlingen ontdekten via een route langs interactieve tentoonstellingen en een verrassende wetenschapsshow hoe wetenschap en technologie de wereld laten draaien. De leerlingen mochten assisteren bij proeven en de uitkomst ervan voorspellen tijdens een spannende quiz.

Eerstejaars voeren taal & media uit in de praktijk

Op dinsdag 20 november 2018 vond voor de eerstejaars die het keuzegedeelte taal & media volgen, een studiereis naar Brussel plaats. Deze uitstap sluit aan bij de lessen en werd in de klas voorbereid. We bezochten in de voormiddag de gebouwen van de VRT en in de namiddag werden we rondgeleid in de Koninklijke Muntschouwburg. De verkregen kennis kunnen de leerlingen toepassen tijdens een van de volgende projecten tijdens de les.

Eerstejaars stellen talenten voor op podium

Op vrijdag 16 november 2018 stelden de eerstejaars hun talenten aan hun ouders voor tijdens een spetterende show. De afgelopen weken bereidden de eerstejaars dit spektakel onder leiding van hun meters en peters, de vijfdejaars, voor. Ze kozen voor allerlei formats: muziek, beeld, toneel, sport, dans … 

Na de voorstelling konden ouders, leerlingen en leerkrachten napraten op de gezellige sfeermarkt. We boden verschillende dranken en panini’s aan. Ons huisbier Straffe Hendrik viel in de smaak. Onze minionderneming BLISS verkocht het ideale geschenkje.

Met dank aan de eerstejaars die met veel enthousiasme meewerkten aan dit project, de vijfdejaars die met veel zin voor verantwoordelijkheid het meter- en peterschap opnamen en iedereen die deze verbindende avond mogelijk maakte.

Eerstejaars leren werken met databank bibliotheek

Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor weer vaker lezen. Met de geregelde bezoeken van onze leerlingen aan de bibliotheek van Deinze willen we hen prikkelen om die goede leesgewoonte te bestendigen. Bij elke bezoek licht de bibliothecaris een ander aspect van het bibliotheekwezen toe.

De afgelopen weken leerden de eerstejaars werken met de indrukwekkende databank van de bibliotheek. Je kan ermee zoeken in de catalogus van bijna alle bibliotheken van Oost-Vlaanderen en als je je aanmeldt, kan je ook zoeken in een heel rijk krantenarchief. En dat allemaal gratis.

Veerle Lisabeth vertelt over nieuwe autoriteit

Op dinsdag 16 oktober 2018 organiseerde de ouderraad een infoavond met als thema 'nieuwe autoriteit en geweldloos verzet'. De spreker, mevrouw Veerle Lisabeth, kaderde vanuit haar expertise als bemiddelaar en conflictcoach het nieuwe autoriteitsmodel. Ze reikte ook praktische tips aan. De ouderraad kijkt tevreden terug op deze infoavond en dankt iedere aanwezige.

Joppe De Campeneere brengt vijdejaars verhelderende inzichten

'Als je moet kiezen tussen jezelf gelukkig maken of het anderen comfortabel maken, wat beslis je dan?' Op dinsdag 13 november 2018 gaf Joppe De Campeneere de vijfdejaars die het keuzegedeelte psychologie volgen, meer inzicht in hoe onze maatschappij ons dwingt om in hokjes te denken. Wie ietwat afwijkt van de norm, krijgt met vooroordelen te maken of wordt gevraagd zich aan te passen. Maar misschien is er wel iets mis met de norm? En wie heeft daar last van, als jij niet cisgender bent? Joppe maakte ons duidelijk dat jij niet het probleem bent als je anders bent, het zijn de anderen die er een probleem van maken. Voor veel leerlingen bracht hij verhelderende inzichten en zelfs ook troost. Hij besloot met de wijze woorden: 'Ik ben meer man dan bepaalde mannelijke politici in ons land ooit zullen zijn'.

Marie, Ragna en Kevin vertellen over toelatingsexamen

Tien van onze zesdejaars van vorig jaar slaagden afgelopen zomer voor het toelatingsexamen arts of tandarts. Eén van hen volgt nu de opleiding tandheelkunde, negen startten de opleiding geneeskunde.

Op donderdag 15 november 2018 kwamen drie van hen vertellen over het toelatingsexamen en vooral over hoe zij zich hebben voorbereid op het examen. Dit deden ze aan zesdejaars van nu die geïnteresserd zijn in eenzelfde opleiding.

Ludovic en Vjorn plaatsen zich voor tweede ronde

Op woensdag 7 november 2018 testten vijftien leerlingen van de derde graad hun geografische kennis en inzicht door deel te nemen aan de voorronde van de Vlaamse Geografie Olympiade. Ondertussen kennen we het resultaat. Ludovic De Decker en Vjorn De Schoenmaker plaatsen zich voor de tweede ronde. We wensen hen veel succes. Misschien kunnen zij een ticket bemachtigen voor de internationale Geografie Olympiade in Hong Kong. Duimen maar.

Leerlingen derde graad testen hun kennis chemie

Op woensdag 14 november 2018 gingen 30 leerlingen van derde graad de uitdaging aan om deel te nemen aan de Vlaamse Chemie Olympiade. De leerlingen testten hun parate kennis van chemie door het oplossen van 25 meerkeuzevragen. Iedereen ging uiterst geconcentreerd aan de slag. Misschien wordt dat wel beloond met een plaats in de tweede ronde.