2020-2021

Zesdejaars nemen afscheid van Sint-Hendrik

September 2020 lijkt al een eeuwigheid geleden. Dit schooljaar was niet het kantelmoment waarop iedereen gehoopt had. En toch hebben we geleerd voor het leven. De waarde van vriendschap, van vrijheid, van onthaasting. De 50 dagen maken veel goed. Grote verbondenheid en dankbaarheid. De proclamatie van 26 juni 2021 verliep in dezelfde sfeer. (...)

Sint-Hendrik stelt laatste schoolkrant van schooljaar voor

Voor de derde en laatste keer dit schooljaar stellen we u onze digitale schoolkrant voor. Dit is nummer 86 van het HZ’tje. In deze editie laten we opnieuw leerlingen, oud-leerlingen, ouders en personeel aan het woord. We wensen u graag een fijne zomer en kijken alvast uit naar volgend schooljaar. Veel leesplezier.

Open de digitale schoolkrant

Zesdejaars sluiten lessen Spaans smaakvol af

Op 7 juni 2021 genoten de leerlingen die het keuzegedeelte Spaans volgen, van een Zuiderse namiddag als laatste les. We konden proeven van allerlei Spaanse tapas en zongen daarna alle Spaanstalige liedjes die we gedurende het schooljaar hadden beluisterd in de les. De Spaanse attributen maakten het af. iHasta luego!

Eerste- en tweedejaars vallen in de prijzen

Bij de start van het derde trimester namen de eerste- en tweedejaars deel aan de Kangoeroewedstrijd, een wiskundeolympiade met 24 probleemoplossende vragen. Intussen verdeelden we de prijzen. (...)

Directie waardeert geschenk van leerlingen en leerkrachten

Op donderdag 3 juni mochten we van de leerlingen en leraren een heel mooi geschenk ontvangen: een erg grote enveloppe vol met dankwoorden van de leerlingen en de leraren. Dat deed ons als directie oprecht deugd. Daarom ook een woord van dank. (...)

Eerstejaars smullen van ontbijt aangeboden door ouderraad

In het kader van de lessen natuurwetenschappen organiseert de ouderraad elk schooljaar het gezond ontbijt voor de leerlingen van het eerste jaar. Omwille van de strenge coronamaatregelen in februari, is dit toen niet doorgegaan. De ouderraad bood daarom op woensdag 2 juni 2021 een alternatieve versie aan. (...)

Leerlingenraad plaatst attractie op de speelplaats

Het schooljaar afsluiten met een groots voetbaltoernooi of een weergaloos festival, dat zat er dit jaar niet meer in. Toch wilden we dit bizarre schooljaar graag gepast afsluiten en, door verder dan de beperkingen te kijken, kwamen we uit op ‘levende kicker’. Alle klassen kregen de kans om van 17 mei tot 31 mei 2021 zich te wagen aan een spelletje. We hoorden heel wat lovende reacties.

Romy Soreyn, Soraya Ghanbarpour, Fleur Detavernier en Lars Dhaene (presidium leerlingenraad)

Zesdejaars onderzoeken bodem van Deinze

Op 17 mei 2021 mochten we Prof. Dr Morgan De Dapper (UGent) ontvangen die in het kader van de excursie aardrijkskunde een les kwam geven aan twee klassen van het zesde jaar over de oudste geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, van natuurlandschap tot cultuurlandschap. Verder gaf hij een boeiend verslag van zijn opgravingen in de archeologische site van Matariya-Heliopolis in Egypte. Een veldexcursie zat er die dag omwille van het slechte weer niet in. (...)

Zesdejaars discussiëren heen en weer

In normale schooljaren brengen de zesdejaars humane wetenschappen een bezoek aan het Vlaams Parlement. De leerlingen nemen er in de namiddag ook deel aan een simulatiespel waarin ze decreten maken. Katrien van de educatieve dienst van het Vlaams Parlement maakte het mogelijk dat het simulatiespel op school kon worden gespeeld, coronaproof en met een externe begeleider. Op dinsdag 25 mei 2021 begeleidde Joost met veel dynamiek twee keer het simulatiespel in onze twee klassen humane wetenschappen. (...)

Zesdejaars vieren laatste dagen op school

De trui hadden ze al langer - kantelmoment op je bakkes als opdruk, maar nu op vrijdag 21 mei 2021 echt die viering van de laatste 50 dagen. Samen ontbijten, samen terugkijken, samen middagmalen, samen naar zelfgemaakte filmpjes kijken. Nog nooit zoveel enthousiasme gezien van zesdes, voor zesdes. Dankbaar dat ze dan toch hun dag kregen. Dat ze dit schooljaar zoveel niet hebben gekregen, heeft hen alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Deugddoend om dit te mogen zien.

Karla De Ruyck

 

Vierdejaars vallen in de prijzen

Woensdag 19 mei 2021 genoten de vierdejaars humane wetenschappen van het slotevent van The Litter Challenge. Leerlingen doorliepen dit traject – stelden problemen met zwerfvuil vast en werkten een project uit waarin ze probeerden om mensen ertoe aan te zetten om het afval niet naast, maar in de vuilbak te gooien. (...)

Tweedejaars krijgen antwoord op vragen over seksualiteit

Op donderdag 22 april 2021 organiseerden we voor de tweedejaars een infomoment dat in het teken stond van relationele vorming. In een eerste werkwinkel werd informatie over lichamelijkheid, puberteit en seksualiteit gegeven aan jongens en meisjes afzonderlijk. Vertrekkend vanuit een aantal meerkeuzevraagjes kregen de leerlingen antwoord op hun persoonlijke vragen in een gesprek met een mannelijke/vrouwelijke leraar. In een tweede werkwinkel stonden we stil bij onderwerpen als stereotiep denken, zelfbeeld …