2019-2020

Vijfdejaars bezoeken Museum Dr. Guislain

In de lessen gedragswetenschappen leren de vijfdejaars humane wetenschappen over hoe al eeuwenlang 'labels' op mensen worden gekleefd. In het kader daarvan bezochten ze op woensdag 20 november 2019 de tentoonstelling 'Op losse schroeven' in het Museum Dr. Guislain in Gent. (...)

Oud-leerlingen vertellen over toelatingsexamen

Op vrijdag 15 november 2019 getuigden vier oud-leerlingen die net gestart zijn aan de opleiding arts of tandarts over hun ervaringen met het toelatingsexamen. Later komen oud-leerlingen nu bezig met verschillende opleidingen geïnteresseerde zesdejaars vertellen over het wat en hoe van hun opleiding. Klassenleraar, vakleraars, ouders, VCLB, oud-leerlingen helpen de zesdejaars zo op weg in hun studiekeuze. (…)

Eerstejaars stellen talenten voor op podium

Op vrijdag 15 november 2019 stelden de eerstejaars hun talenten aan hun ouders voor tijdens een spetterende show. De afgelopen weken bereidden de eerstejaars dit spektakel onder leiding van hun meters en peters, de vijfdejaars, voor. Ze kozen voor allerlei formats: muziek, beeld, toneel, sport, dans … (…)

Eerstejaars ontdekken aanbod bibliotheek

In november 2019 leerden de eerstejaars werken met die indrukwekkende databank van de bibliotheek. Je kan ermee zoeken in de catalogus van bijna alle bibliotheken van Oost-Vlaanderen en als je je aanmeldt, kan je ook zoeken in een heel rijk krantenarchief. En dat allemaal gratis. (…)

Derdejaars bezoeken Gent en Huis van Alijn

Op dinsdag 12 november 2019 trokken de derdejaars humane wetenschappen naar Gent in het kader van de lessen cultuur- en gedragswetenschappen. In de voormiddag stond de kinderrechtenwandeling op het programma. Onder leiding van een gids trokken we rond in de stad op zoek naar historische monumenten die gelinkt kunnen worden aan kinderrechten. Vanuit deze context gaf een deskundige uitleg bij de verschillende monumenten. (...)

Vijfde- en zesdejaars nemen deel aan eerste ronde

Op woensdag 13 november 2019 namen de vijfde- en zesdejaars op vrijwillige basis deel aan de Vlaamse Chemie Olympiade. 19 leerlingen gingen de uitdaging aan om 25 meerkeuzevragen te beantwoorden. Het was niet altijd even gemakkelijk maar hopelijk bereiken een aantal onder hen de tweede ronde.

 

Zesdejaars bezoeken Fort van Breendonk

Op dinsdag 12 november 2019 brachten de zesdejaars een bezoek aan het Fort van Breendonk. Het blijft een moeilijk bezoek aan dit memoriaal van de Tweede Wereldoorlog, een bezoek dat in deze novemberdagen nog geladener is dan anders. Nadenken over goed en kwaad, dader en slachtoffer, ageren of zwijgen. ‘En toen was er niemand meer om te reageren. Het blijft een plaats van gruwel waar ik niet graag naartoe ga en waarvan ik telkens opnieuw denk: goed dat we onze zesdes dit laten ervaren’.

Sint-Hendrik vergroent speelplaats

In november 2019 zijn op de speelplaats verschillende boombakken geplaatst en is een haag van ligustrum aangeplant. Dit onder impuls van de klimaat- en milieuraad, werkgroep speelplaats. Elke vensterbank kreeg ook een mooie bloembak met daarin winterharde planten. Op die manier is onze speelplaats meer dan ooit een plek van verbinden en ontmoeten. (...)

Tweede- en derdejaars genieten van humoristisch toneel

Op vrijdag 8 november 2019 genoten de tweedejaars van de Engelse toneelvoorstelling ‘Serendipity’ en de derdejaars van ‘Not one of us’. Het theatergezelschap ‘English Theatre Company’ brengt toneelstukken in het ‘native’ Engels, aangepast aan de leefwereld en het taalniveau van de leerlingen. Met een interactieve aanpak en een flinke dosis Britse humor wisten de acteurs het jonge publiek te boeien.

Vijfdejaars ontvangen Joppe De Campeneere

Op dinsdag 12 november 2019 ontvingen de vijfdejaars die het keuzegedeelte psychologie volgen, gastspreker Joppe De Campeneere, oud-leerling van onze school. Hij had het over het hokjesdenken in de maatschappij en hoe hij daar niet in past. Termen als gender, sekse, queer ... werden heel duidelijk door zijn verhaal. De leerlingen hingen aan zijn lippen en stelden boeiende vragen.

 

Eerstejaars werken aan decor talentenshow

Op vrijdag 15 november 2019 stellen de eerstejaars hun talenten aan hun ouders voor tijdens de voorstelling ‘Talent in actie’. Ook voor het decor gingen de leerlingen aan de slag. De leerlingen bereidden het ontwerp voor tijdens de lessen beeld. Maar voor de effectieve uitvoering volgden de eerstejaars een creatieve workshop graffiti. Tijdens de voorstelling kunnen de toeschouwers het resultaat aanschouwen.

Vijfdejaars herhalen beroemd menswetenschappelijk experiment

Net voor de herfstvakantie herhaalden de leerlingen van 5HUWb een beroemd menswetenschappelijk experiment ‘De Barmhartige Samaritaan’. Dit deden ze naar aanleiding van een recent incident in Kortrijk, waar op 7 oktober een man dood op straat werd teruggevonden nadat meerdere mensen hem waren gepasseerd toen hij nog leefde. Door dit experiment te herhalen, pasten de leerlingen de theorie toe over wetenschappelijk onderzoek die ze in de lessen gedragswetenschappen hadden geleerd. (...)