Leerkrachten verwelkomen professor Wouter Duyck

‘Niveau Vlaams onderwijs blijft dalen’ was de koptitel van diverse kranten in december 2019. In zijn referaat rond ‘De staat van het Vlaamse onderwijs – pleidooi voor meer ambitie’ schetste professor Wouter Duyck op 31 januari 2020 de leerkrachten een stand van zaken over de huidige toestand van ons onderwijs. Cijfermateriaal uit diverse Europese studies en Vlaamse peilingstoetsen toont aan dat ons onderwijs wel nog tot de subtop behoort, maar dat het niveau voor o.a. wiskunde en begrijpend lezen significant gedaald is. (…)

De professor ging op zoek naar oorzaken en maakte ons bewust van de uitdagingen voor de toekomst. Er is nood aan onderwijs waarin er effectief gelijke kansen zijn voor iedereen, onderwijs dat moet zorgen dat iedereen kan volgen, maar dat ook de sterkste leerlingen kunnen excelleren. De ontwikkeling van cognitieve basisvaardigheden, gekoppeld aan de nodige zorg en een voldoende hoog verwachtingspatroon, levert leerwinst op voor iedereen en bereidt leerlingen voor op de maatschappij van morgen.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com