Vijfdejaars ontvangen Joppe De Campeneere

Op dinsdag 12 november 2019 ontvingen de vijfdejaars die het keuzegedeelte psychologie volgen, gastspreker Joppe De Campeneere, oud-leerling van onze school. Hij had het over het hokjesdenken in de maatschappij en hoe hij daar niet in past. Termen als gender, sekse, queer ... werden heel duidelijk door zijn verhaal. De leerlingen hingen aan zijn lippen en stelden boeiende vragen.