Vijfdejaars herhalen beroemd menswetenschappelijk experiment

Net voor de herfstvakantie herhaalden de leerlingen van 5HUWb een beroemd menswetenschappelijk experiment ‘De Barmhartige Samaritaan’. Dit deden ze naar aanleiding van een recent incident in Kortrijk, waar op 7 oktober een man dood op straat werd teruggevonden nadat meerdere mensen hem waren gepasseerd toen hij nog leefde. Door dit experiment te herhalen, pasten de leerlingen de theorie toe over wetenschappelijk onderzoek die ze in de lessen gedragswetenschappen hadden geleerd. (...)

Eerst deed een van de leerlingen uit 5HUWb alsof hij/zij gewond op de speelplaats lag. Vervolgens werden in samenwerking met een heleboel leerkrachten gedurende twee lesuren leerlingen uit alle jaren naar de kopiedienst gestuurd, waardoor ze het ‘slachtoffer’ moesten passeren. Vanuit een klaslokaal dat op de speelplaats uitkeek, observeerde 5HUWb hoe de voorbijlopende leerlingen (en andere toevallige passanten) zouden reageren.

De resultaten lagen in lijn met die van het oorspronkelijke experiment. 43 % van de leerlingen die het slachtoffer passeerde, deed niets om te helpen. Dit bleken vooral jongere leerlingen te zijn. De leerlingen van 5HUWb ontdekten dat ‘haast’ een belangrijke rol speelde bij het al dan niet bieden van hulp. Heel wat eerste- en tweedejaars liepen in sneltempo naar de kopiedienst, terwijl ze bij vierde- en zesdejaars zagen dat deze leerlingen hier meer hun tijd voor namen. 

Ook bleek het geslacht van de proefpersonen een rol te spelen. Jongens hielpen in 31 % van de gevallen, meisjes in 50 %. Eén derde van de leerlingen hielp het slachtoffer niet, maar verwittigde achteraf wel een leerkracht.  23% stopte effectief bij het slachtoffer en hielp hem/haar recht om dan samen hulp te gaan zoeken. De zesdejaars bleken het meest hulpvaardig.

Lees het uitgebreide onderzoeksrapport