2019 carousel website 31    2019 carousel website 32    2019 carousel website 33    2019 carousel website 34    

Boeken bestellen en afhalen

Je ontving een e-mail met daarin een persoonlijke link naar het digitale bestelformulier voor het bestellen van je boeken.

Je haalt eind augustus je boeken af volgens onderstaand schema in de Magrittezaal, in de voormiddag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en in de namiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur.

  • op maandag 26 augustus voor de eerstejaars
  • op dinsdag 27 augustus voor de tweedejaars
    voormiddag: basisoptie Grieks-Latijn en basisoptie Latijn
    namiddag: basisoptie moderne wetenschappen
  • op woensdagnamiddag 28 augustus voor de vijfde- en zesdejaars
  • op donderdag 29 augustus de derdejaars
  • op vrijdag 30 augustus de vierdejaars.

Lees meer