Het algemeen vormend vak PO wil jongeren via beeldende creaties leren communiceren op een authentieke manier. Dit door een variatie van beeldende opdrachten uit te voeren, om zo creativiteit en eigenheid te ontwikkelen.

Door het aanreiken van cultuurbeschouwing, algemene kennis en vaardigheden, ontwikkelen jongeren een eigen beeldtaal. Door het creëren van een eigen beeldtaal is men in staat gevoelens en ideeën beter tot uiting te brengen.  

Een variatie aan thema’s en technieken wordt de jongeren aangeboden in de eerste graad (2u/week). Door de verschillende onderwerpen worden de jongeren uitgedaagd een creatieve en open houding aan te nemen. Hierdoor zullen attitudes zoals zelfvertrouwen, luisterbereidheid en respect toenemen. In het derde jaar (1u/week) wordt eerder de link gelegd naar de mediabeelden en de overconsumptie. Het waarnemingsvermogen aanscherpen en leren bewust omgaan met beelden staat centraal.