Een anderstalige wereld openen

Hoewel Engels tegenwoordig dé wereldtaal bij uitstek is, volstaat het helemaal niet om maar één vreemde taal te beheersen. Een grondige kennis van het Frans is en blijft een absolute must.

Waarom dan?

  • Vooreerst is de eentaligheid van Franstaligen al even legendarisch als de eentaligheid van Britten en Amerikanen. In België mogen er dan nog uitzonderingen rondlopen, van het moment dat je de grens oversteekt, is je Nederlands vrijwel overal onbruikbaar. Frans is dus van gigantisch belang als je met Franstaligen wil communiceren.

  • Als je vlot Frans spreekt, vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt: Wallonië en Frankrijk zijn de belangrijkste handelspartners van Vlaanderen en dus hebben werknemers die vlot Frans spreken sowieso een streepje voor op de anderen.

  • Het Frans telt wereldwijd zo'n 75 miljoen moedertaalsprekers en in totaal wordt het Frans ook nog eens door 125 miljoen mensen als tweede of derde taal gesproken. Het spreekt voor zich dat heel wat internationale communicatie dan ook in het Frans gebeurt.

  •  Frans is na Engels en Duits de derde taal op het internet, nog vóór Spaans en Chinees. Informatie die niet beschikbaar is in het Nederlands of Engels, vind je geregeld wél in het Frans.

  • Zo'n 20% van de Vlamingen gaat naar Frankrijk op reis. Als je vlot Frans spreekt, is het veel plezieriger om Frankrijk te bezoeken en wordt het makkelijker om de Franse cultuur en mentaliteit te begrijpen.

  • Frans leren is absoluut niet moeilijk, maar je moet oog hebben voor detail. Het is immers een taal waarin je je precies moet uitdrukken.

  • Frans kan je ook gebruiken als opstapje naar andere (Romaanse) talen, zoals het Spaans, dat tegenwoordig erg "in" is. Hoe beter je Frans kent, hoe sneller je Spaans onder de knie krijgt. De gelijkenissen zijn immers enorm.

Wat mag je verwachten van de lessen Frans?

In de eerste drie jaar is het vooral de bedoeling dat er een stevige basis gelegd wordt. Alles wat je in het vijfde en zesde leerjaar gezien hebt, wordt herhaald. Je krijgt een pak nieuwe woordenschat en spraakkunst, zodat je een basiskennis hebt waar je altijd op kan terugvallen.

 

In de lessen leer je heel veel praktische dingen. Je leert wat je moet zeggen in dagelijkse situaties (jezelf voorstellen, vragen hoe laat het is, een hapje of een drankje te bestellen…) Door die speelse korte gesprekjes die je met je klasgenoten voert, breid je automatisch je woordenschat uit en verbeter je je uitspraak.

 

Je krijgt ook tips om de taal beter te studeren (tweetalige woordenlijsten altijd in twee kolommen, veel schrijven tijdens het studeren…) en je wordt geoefend op het verstaan van gesproken en geschreven Frans. Je krijgt heel wat luisteroefeningen te horen en ook de lessen verlopen volledig in het Frans, zodat je in een echt taalbad ondergedompeld wordt.

 

Vaak vinden leerlingen het moeilijk om hun vragen in het Frans te stellen, maar onze ervaring leert dat wie in de les veel Frans durft te spreken, heel snel vooruitgaat. Wees niet bang om fouten te maken: durven is de boodschap!

 

Vanaf het vierde jaar schakelen we een versnelling hoger: je leert discussies voeren in het Frans, waarbij je zo genuanceerd mogelijk je mening moet geven, je leert op een vlotte en aangename manier PowerPointpresentaties geven. Ook de schrijfopdrachten worden langer en ingewikkelder, waarbij de logische opbouw van de verhandeling van kapitaal belang is.

 

In het vijfde en het zesde pluk je de vruchten van alle energie die je in het beheersen van de taal van Molière hebt gestoken. Je maakt kennis met de Franse literatuur en cultuur, maar daarnaast wordt ook de actualiteit op de voet gevolgd in de Franstalige media.

 

Een taal leren is meer dan woordenschat en grammatica alleen. Een anderstalige wereld gaat in de les voor jou open. We laten je proeven van de Franse cultuur, muziek, cinema, literatuur, … Communicatie staat centraal want het is de bedoeling dat je met je bagage Frans op weg kan!