Engels: een wereldtaal

Een grondige kennis van het Engels is vandaag onontbeerlijk, niet alleen voor verdere studie maar ook om de wereld te kunnen begrijpen en er volop te kunnen in functioneren. Welke richting je ook volgt, het vak Engels probeert altijd een gezonde mix te bereiken van taalvaardigheid - via allerhande oefeningen en opdrachten met grammaticale en culturele kennis en inzicht. Je maakt ook kennis met een van de rijkste literaturen ter wereld. 

Daarbij streven de leerkrachten naar een kritische integratie van de nieuwe communicatiemedia in het vak Engels. Door de grote rol van het Engels in de recente technologische evolutie (internet, e-mail …) proberen we ook vaak het gebruik van computers en internet te integreren in de lessen. Dit gebeurt tevens tijdens de lessen Engelse expressie, waarin leerlingen uit enkele richtingen hun taalcreativiteit kwijt kunnen; via presentaties, gerichte opdrachten en projecten proberen we de taalvaardigheid en de communicatiebereidheid van de leerlingen te stimuleren. 

We laten leerlingen ook proeven van Engelstalige cultuur. Al van in het tweede leerjaar krijgen de leerlingen jaarlijks  een Engelstalige toneelvoorstelling door native speakers, ofwel op school, ofwel in een cultureel centrum in de buurt. In het vierde jaar steken we zelfs het kanaal over om een bezoek te brengen aan Londen, hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk.