Een waaier van mogelijkheden

Wie economie studeert:

leert de actualiteit volgen

leert vele aspecten van het dagelijkse leven beter begrijpen (loonberekening, soorten leningen en beleggingen)

krijgt inzicht in het bedrijfsleven

leert wetgeving kennen en beter begrijpen

wordt goed voorbereid op verdere studies, want in ongeveer driekwart van de richtingen in het hoger onderwijs staat een vak als economie of bedrijfsbeheer op het programma, of het nu gaat om de richting bouw, vertaalkunde of ingenieurswetenschappen ... 

Daarnaast bestaat er in het Hoger Onderwijs een uitgebreid gamma economische richtingen op alle niveaus, zoals accountancy, marketing, bestuurskunde, economische wetenschappen, handelsingenieur, ... Al deze richtingen bieden veel kansen op een baan, zowel in het bedrijfsleven, de nonprofitsector als bij de overheid

De lessen economie worden geactualiseerd aan de hand van kranten- en tijdschriftenartikels. De leerlingen zoeken recente gegevens op het internet en leren deze gegevens verwerken in tabellen en grafieken met Excel. Tijdens de lessen worden deze gegevens geanalyseerd en kritisch besproken. 

In elk leerjaar is er een studie-uitstap ter kennismaking met het bedrijfsleven en de economische realiteit.

In ieder jaar worden bepaalde thema’s begeleid zelfstandig verwerkt. Daarnaast zijn er ook een aantal onderzoeksopdrachten om de leerplandoelstellingen i.v.m. de onderzoekscompetenties te bereiken. Dit is ook een goede voorbereiding op het hoger onderwijs.