In de derde graad is er een vak waarin de leerlingen uit een aantal onderwerpen kunnen kiezen wat ze willen bestuderen.

In het vijfde jaar krijgt iedereen een keuzegedeelte van één of twee lesuren aangeboden. In het zesde jaar bestaat het keuzegedeelte uit twee lesuren. Voor de 6e Latijn-Wetenschappen en de 6e Moderne Talen-Wetenschappen is er voor een keuzegedeelte jammer genoeg geen ruimte meer in de lessentabel.

De onderwerpen:

Keuzegedeelte 5e jaar schooljaar 2018-2019 + keuzeformulier 5e jaar

Keuzegedeelte 6e jaar schooljaar 2018-2019 + keuzeformulier 6e jaar