Veerkracht

Een man tilt een olifant op … Het beeld is gemaakt toen de kunstenaar voor een moeilijke keuze stond, hij torst een zware last op zijn schouders. Aan zijn gezicht kan je zien dat het geen gemakkelijke klus is, de immense inspanning spat eraf. Zijn lichaam buigt onder de massa en toont het verzet en de veerkracht van mensen ten aanzien van ogenschijnlijk onoverkomelijke gebeurtenissen. Het toont de worsteling met het leven die iedereen nu en dan doormaakt. (...)

Moeilijke momenten testen onze veerkracht, ons vermogen om te gaan met tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen. Veerkracht gaat over weerstand bieden en souplesse, over buigen en niet kraken, over doorgaan en niet opgeven. Het gaat over hoe je moeilijke situaties doorspartelt en er anders uit komt.

Iedere mens heeft een natuurlijke veerkracht in zich, de ene lijkt veerkrachtiger dan de ander en dit evolueert doorheen de gebeurtenissen in ons leven. Maar het staat vast dat veerkracht kan groeien wanneer mensen in jou geloven: ouders, vrienden, leerkrachten, trainers … Je veerkracht wordt sterker omdat zij je helpen te rusten vooraleer nadien weer door te gaan, omdat ze net iets langer in jou geloven dan je dat zelf doet, omdat ze de wortels geven die je nodig hebt om niet om te waaien. De kunstenaar met de olifant staat stevig, met beide voeten op de grond, geworteld, verbonden met de aarde en met zichzelf. Het lukt hem bovendien om de olifant op te tillen omdat deze blijft zitten en erop vertrouwt dat het zal lukken.

Veerkracht groeit ook door verhalen, oude en nieuwe verhalen die we elkaar vertellen, verhalen over geloof, vertrouwen, kracht, succes, maar ook over pijn en falen.

We kunnen ook dit schooljaar samen een verhaal vertellen en zo onze leerlingen en elkaar versterken om verder te gaan, anders dan voorheen. Soms beter, maar sowieso anders. Victor Frankl schreef: ‘Als we de situatie niet kunnen veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen.’

Dat en nog zoveel meer zal onze leidraad zijn tijdens het schooljaar 2021-2022 met als jaarthema: Veerkracht.