De inschrijvingen voor de infoavond zijn afgesloten.