Hier vind je alle afspraken waar wij en jij ons zullen aan houden: Schoolreglement

Onze schoolcultuur hangt vast aan open communicatie.

Via Smartschool krijgen ouders en leerlingen punten, rapporten, berichten, info, documenten, brieven …

Op elk rapport schrijven de leerkrachten functionele en waarderende commentaren: positief en stimulerend over attitude en resultaten.

Vijf keer per jaar zitten klassenleraar en leerling samen om te praten over leer- en leefhouding. Dit zijn onze functioneringsgesprekken.

Daarnaast bespreekt de leerling met de vakleerkracht de examenresultaten tijdens de feedbackgesprekken.

 

Na een examenperiode krijgen de leerlingen de kans om hun examens in te kijken en hierover een feedbackgesprek te voeren met de vakleerkracht.

Tijdens dat gesprek bekijkt de leerling samen met de leerkracht wat er goed ging en waaraan hij/zij nog moet werken.

De leerkracht geeft feedback en kijkt samen met de leerling vooruit (feedforward) door de leerling waar nodig een remediëring voor te stellen.

OpenCommunicatieFeedbackgesprekken

 

Hoe wij onze missie zien, wat wij met onze school willen bereiken, dat kan je lezen in ons pedagogisch project.

Sint Vincentius

 

Het functioneringsgesprek is een individueel gesprek tussen de klassenleraar of de hulpklassenleraar en de leerling.

De leidraad voor het gesprek is de attitudewijzer en het rapport. Tijdens het gesprek krijgen de leerlingen de kans om te vertellen hoe zij het leren en leven op onze school ervaren, wat er goed loopt, waar ze het moeilijk mee hebben.

De leerkrachten krijgen tijd en ruimte om naar elke leerling apart te luisteren. Samen bekijken ze de talenten en de groeimogelijkheden. Waar nodig wordt gezocht hoe drempels kunnen weggewerkt worden al dan niet met ondersteuning vanuit de school.

Maar bovenal is het functioneringsgesprek hét ideale moment om de verbondenheid tussen de leerkracht en de leerling echt vorm te geven.

 foto functionerinsgesprekken