In het kader van pestpreventie kregen alle leerlingen van het derde jaar een toneelstuk te zien met als titel 'pesten 2.0'.

Het toneelstuk gaat over hoe de vriendschap tussen drie meiden in het niks verdwijnt wanneer een nieuwe jongen z'n intreden doet op hun school. Alle middelen zijn ineens goed om de 'prooi' binnen te halen ... Eén van die middelen is cyberpesten en we weten spijtig genoeg ondertussen: waar computers de medische wereld helpen om levens te redden, kunnen diezelfde computers ook levens verwoesten ...

thuiszorgwandeling 6v

Omdat de leerlingen in de 3de graad Verzorging zich ook moeten oriënteren op de thuiszorgsector, namen we deel aan de thuiszorgwandeling van Familiezorg West-Vlaanderen.

Op drie verschillende locaties in Brugge maakten de leerlingen kennis met het werkveld van de thuiszorg en met het gevarieerde takenpakket van een verzorgende in de thuiszorg.

Meer foto's op Facebook!

route2school

Samen met de stad Deinze werkt ook onze school mee aan het project Route2School. Via Route2school wordt een digitale schoolroutekaart ontwikkeld, kan u mobiliteitsknelpunten op schoolroutes melden en mee nadenken over mogelijke oplossingen. We willen samen met jou op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van leerlingen te verbeteren. De dataverzameling voor Route2School loopt 15.12.2017 . Surf snel even naar www.route2school.be, registreer je en help ons om zoveel mogelijk data te verzamelen!

sociale media

Het internet maakt deel uit van het dagelijkse leven van onze leerlingen. Zij gebruiken de mogelijkheden van de nieuwe sociale media: ze chatten, gebruiken Facebook, Snapchat, WhatsApp en andere sociale netwerksites, maar staan zelden stil bij de impact van wat er online gebeurt.

De werkgroep pestpreventie van de school nodigde vanavond alle ouders van de leerlingen van de eerste graad uit op een informatieavond. Tijdens deze interactieve uiteenzetting werden ouders wegwijs gemaakt in het veilig gebruik van sociale media.

Op deze avond mochten de leerlingen van het eerste jaar hun ouders vergezellen: onder begeleiding van leerkrachten konden zij zich culinair uitleven en konden ze achteraf samen met hun ouders genieten van de bereide hapjes met een drankje.

Een geslaagde avond!

havenvangent2tso

In het kader van de lessen aardrijkskunde brachten de leerlingen van 2 tso een bezoek aan de haven van Gent en een veeteeltbedrijf in Bellem.

In de haven van Gent stond een rondrit langs verschillende bedrijven op de planning.
In de namiddag volgde een bezoek aan het landbouwbedrijf "Bachten ‘t Kloosterhof" in Bellem.
Deze excursie sloot aan bij de lessen aardrijkskunde - thema industrie en thema landbouw.