Dhr. Vincent Leus, vader van Emilie,  getuigt voor onze zesdes

Paul Demets, plattelandsdichter Oost-Vlaanderen schrijft het gedicht Weg voor Lauren De Cleyn, Laetitia Vandevelde en Emilie Leus, die op 11 november 2009 voor hun studentendoop met de fiets op weg waren naar Geraardsbergen. In de Vijverstraat in Oosterzele werden ze aangereden door een dronken chauffeur. Ze verloren het leven. Nicolas De Vos overleefde de aanrijding.
Vincent Leus vertelt over hoe het Fonds Emilie Leus probeert de meest dramatische gebeurtenis in zijn leven een positieve wending te geven. Een Fonds dat zich richt op preventie van rijden onder invloed, sensibilisering hieromtrent en het steunen van jonge verkeersslachtoffers met een verworven beperking ... opdat het overlijden van Emilie niet totaal zinloos zou zijn.

Biologie Olympiade

Het is stilaan traditie dat heel wat vijfde- en zesdejaars deelnemen aan een olympiade wiskunde of wetenschappen. Vorige woensdag vond, als laatste in de rij, de eerste ronde van de biologie-olympiade plaats. Een 60-tal leerlingen uit 5 en 6 namen deel. De meeste leerlingen vonden het niet zo makkelijk. Waarschijnlijk ligt dit deels aan het feit dat meerdere vragen een link hadden met leerstof uit de derdes of vierdes en dat vonden de leerlingen toch wel lang geleden...


4 foto's

Workshop biotechnologie en chemie

Hoe kan DNA zichtbaar gemaakt worden? Wat zijn en hoe werken restrictie-enzymen? Hoe wordt bepaald hoeveel magnesium in een bodem zit? Hoe werkt een atoomabsorptiespectrofotometer? Vragen die alle zesdes wetenschappen beantwoord kregen tijdens de 2 workshops die zij volgden in Odisee Gent. Beide workshops waren een mooie afwisseling van theorie en praktijk.

Voor sommige leerlingen werd ook duidelijk(er) dat werken in een labo met micropipetten helemaal niet of juist wel hun ding is, kregen de leerlingen een beeld van mogelijke studierichtingen met chemie, kregen ze een idee van studeren aan een hogeschool. Allemaal zaken die de leerlingen kunnen helpen in hun studiekeuze.


41 foto's

Op stap met keuzevak recht

Met een groep van 17 leerlingen die kozen voor het vak recht, gingen we vorige week donderdag op stap naar de rechtbank van Oudenaarde. In de voormiddag kregen ze een korte uiteenzetting over ons complex rechtssysteem en mochten ook meteen enkele echte rechtszaken mee volgen in de correctionele rechtbank. Na een korte bespreking gingen de leerlingen dan zelf aan de slag: ze kregen een casus en speelden tweemaal een eigen rechtszaak na. Onder begeleiding van enkele oud-rechters en een advocate gingen ze helemaal op in hun rol als rechter, advocaat, procureur of beschuldigde. 


14 foto's

Een oorkonde voor de peters en meters

Om de peter- en meterwerking af te sluiten had de school pannenkoeken en warme chocolademelk voorzien. De peters en meters van onze eerstejaars hadden eerst een evaluatieformulier ingevuld waarin ze hun mening konden geven over de voorbije werking. De teneur was bijzonder positief. Alle meters en peters kregen ook een persoonlijke oorkonde, met daarop de handtekeningen van de eerstejaars die ze hebben begeleid. We danken onze peters en meters hartelijk voor hun inzet en enthousiasme.


10 foto's

Afbeelding van Rembrandt met Simeon, Hanna en de kleine Jezus.

De opdracht van de Heer

Ik, God, heb jou geroepen.

Ik maak je tot een licht voor alle mensen,

zodat blinden kunnen zien en

wie gevangen zit in het duister

bevrijd wordt.

(Naar Jesaja 42, 6-7)

Leerlingen tweede jaar maken kennis met economie

Om de leerlingen aan den lijve te doen ondervinden wat economie nu precies is, organiseerden we voor onze leerlingen een Top Team-dag.

Het Top Team-project eerste graad vormt een initiatie in de wereld van handel en economie, met grote aandacht voor zelfwerkzaamheid (leerlingen kunnen wel steeds een beroep doen op de aanwezige Top Team-trainers).

Leerlingen zullen met dit project hun woordenschat met specifieke economische en commerciële begrippen verrijken, een werkmethode leren opbouwen en hun eigen tekortkomingen ontdekken en verbeteren.

Dit project is gericht op het niveau en de leefwereld van de leerlingen, sluit naadloos aan bij de leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen en stimuleert een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie. Bovendien bevordert dit project het kritisch denken van de leerlingen. De leerlingen leren samenwerken en moeten zelfredzaamheid aan de dag leggen. Ze  verruimen ook hun inzicht in het socio-economische veld van onze samenleving,  vakoverschrijdende eindtermen die we in de eerste graad realiseren.


12 foto's

Schoolwerkgroep Amnesty International actief op mundiale vormingsdag

De Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali die voor de VUB werkt, is in Iran beschuldigd van spionage en ter dood veroordeeld.
Amnesty International beschouwt deze wetenschapper als een gewetensgevangene die enkel werd veroordeeld en wordt vastgehouden omwille van zijn weigering om zijn academische banden te gebruiken om te spioneren voor Iran. De werkgroep Amnesty Op School kwam in actie en bood alle eerstejaarsleerlingen de kans om de petitie, waarin gevraagd wordt om Dr. Djalali vrij te laten, te ondertekenen.

Meten is weten

Woensdagnamiddag… piekerend voor het computerscherm… formules die voor de ogen dansen… ingewikkelde berekeningen… krakende hersens en veel gezwoeg…  Dat kan niet anders zijn dan de Fysica Olympiade!
Een 35 dappere vijfde- en zesdejaars deden mee. Nog even afwachten voor de resultaten, maar we duimen alvast voor een goede score en wie weet zelfs een deelname aan de tweede ronde!
 

Lepra, een reëel probleem

De infectieziekte lepra slaat ook vandaag nog genadeloos toe. Jaarlijks worden er meer dan 220.000 nieuwe patiënten opgespoord. Lepra is een armoedeziekte; patiënten hebben dikwijls de middelen niet om medische hulp te zoeken. Maar de kans op een behandeling mag voor hen geen droom blijven. Wist je dat Damiaanactie met 50 euro een behandeling kan opstarten voor een patiënt? 50 euro volstaat dus om een écht leven te redden.

In het voorbije weekend trokken daarom weer  veel leerlingen op pad om stiften te verkopen ten voordele van de Damiaanactie. Onze school was dit jaar de ankerschool van de actie. Daarom dat ze er ook met een katapult in gang werd geschoten.


7 foto's