Woensdag 5 oktober - applaus voor de leraar

Omdat onze leraars best wel es in de kijker mogen staan, Omdat onderwijs niet overal even evident is, Omdat onderwijs dé sleutel is tot een betere toekomst voor alle jonge mensen. Applaus graag op de internationale dag van de leraar;


4 foto's

Wie wordt niet enthousiast met die grootse 'Slam Dunk-contest'

De leerlingenraad is uit de startblokken geschoten! Deze middag konden de leerlingen zich voor het eerst inschrijven voor een groots basketbaltoernooi. 

Om reclame te maken zorgde de werkgroep Sport voor een grootse ‘Slam Dunk- contest’.

Het toernooi zal plaatsvinden van 8 tot en met 18 november tijdens de middagspeeltijd in de sportzaal. Ook supporters zijn meer dan welkom!

Inschrijven kan nog tot en met 13 oktober tijdens de speeltijden aan Gezelle. 

Je kan individueel of in teams van maximaal 7 spelers deelnemen. 

Winnaars krijgen een mooie prijs! Let op! De plaatsen zijn beperkt.

“You miss 100 percent of the shots you don’t take.” - Wayne Gretzky


6 foto's

7de FOTOWANDELSNEUKELTOCHT: een SUCCCES!

Met 318 wandelaars en 261 gasten voor ons etentje braken we alle records. De zon vergezelde ons op onze tocht door het verrassend rustige en mooie Deinze. Deelnemers konden onderweg en bij de haltes met zoete versnaperingen gezellig een praatje slaan. De vele winnaars van de zoektocht kregen weer heel mooie prijzen en dan was het tijd om met z'n allen aan tafel te gaan. De Magrittezaal was gezellig gevuld, het eten werd gesmaakt.Iedereen tevreden.
Dank aan alle aanwezigen en natuurlijk voor alle helpende handen van de enthousiaste ouderraad. Tot volgend jaar!


10 foto's

 

Leiepoort campus Sint-Hendrik kleurt groen

We verkochten fairtradebananen en fairtradechocolade, een hele week lang.

We verkochten voor het goede doel. We steunen een project van dr. Ria Follet, een materniteit in Burkina Faso.

Een groep van vrijwilligers, vijfdejaars en begeleiders, overhandigden de dokter een cheque van €450.  Het geld zal gebruikt worden om een kleine operatiekamer verder in te richten en hopelijk ook een dokter aan te nemen die vrouwen die bevallen met keizersnede kan helpen.

Eindtermen als respect, empathie, lichamelijke gezondheid en veiligheid, omgeving en duurzame ontwikkeling in de praktijk.


4 foto's

Kinderrechtencommissaris te gast

Op initiatief van de ouderraad Sint-Hendrik was er gisteren naar goede jaarlijkse gewoonte een interessante lezing op onze school. Er werd opnieuw samengewerkt met  campus Sint-Theresia en Sint-Vincentius én VTI.  Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, kwam ons toespreken. KINDERRECHTEN UIT DE KINDERSCHOENEN was het thema. Veel enthousiasme bij de aanwezigen achteraf. 


5 foto's

INFOAVOND OVER BREINVRIENDELIJK LEREN MET MARINA DE ROOVER

Donderdag 13 oktober gaf Marina De Roover een druk bijgewoonde en gesmaakte infoavond over leren leren op onze school. Nieuw dit schooljaar was dat dit een activiteit was die open stond voor alle Leiepoortscholen. Ouders en leerlingen keerden enthousiast naar huis terug met frisse ideeën over studiemethode en breinvriendelijk leren (o.m. door gebruik van kleur en vormtaal). Meer info ook op http://www.climbingfish.be/  Met heel veel dank aan de ouderraad voor de financiële ondersteuning. Aan de slag nu!


13 foto's

Cicero in vol ornaat

Vrijdagnamiddag woonden de leerlingen Latijn van 5 en 6 in Theater Tinnenpot te Gent de theatermonoloog ‘Cicero’ bij, een bewerking van de beroemde Catilinarische redevoeringen van de Romeinse advocaat-staatsman-filosoof M. Tullius Cicero.

De acteur - zelf advocaat - belicht de pleidooien vanuit een hedendaagse reflectie. De parallel tussen de complexe samenleving van vandaag en de woelige tijd waarin Catilina het Romeinse staatsbestel onderuit wilde halen, is immers niet ver te zoeken: een mooi staaltje van politiek-juridische vorming.