Met een bril de effecten van dronkenschap ondervinden

Naar jaarlijkse gewoonte kwam het Trammelant-team naar onze campus afgezakt om onze derdes een “busvol” info te komen verschaffen over de werking van De Lijn.

Een ervaren veiligheidscontroleur van De Lijn slaagde er urenlang in een kleine delegatie van leerlingen enerzijds te boeien met wat zij nog niet wisten en anderzijds te verbazen met tientallen feiten die elke dag op en rond de bussen plaatsvinden.

Veiligheid voor ieder op de weg is ontegensprekelijk het hoogste goed. Onze leerlingen werden met foto –en filmmateriaal en met pakkende getuigenissen ervan bewust gemaakt dat elke busrit op een drama kan uitlopen als men zich niet tegen misbruik en onvoorzichtigheid wapent.

De leerlingen konden ondervinden dat regels en afspraken, maar vaak ook hoge boetes, de enige middelen zijn om vandalisme te bestrijden. Zij weten nu dat elke belastingbetalende burger opdraait voor de hoge kosten die er aan het dagelijkse comfort van de Lijngebruikers zijn verbonden.

Gelukkig voor onze leerlingen kwam er na de speeltijd een eerder ludiek slot aan het evenement. Een evacuatie-oefening met ingebouwde rookmachine zorgde voor hilarische momenten, evenals het dragen van een veiligheidsbril met zichtvervorming waardoor onze derdejaars (al dan niet voor het eerst) de effecten van dronkenschap ondervonden en er bijgevolg niet in slaagden op een rechte lijn te lopen. Volgend schooljaar mag Trammelant terugkeren, zo klonk het achteraf.


6 foto's

Waarom zwemmen er weer vissen in de Schelde en de Leie?

Op maandag 23 april en dinsdag 24 april brachten de tweedejaars moderne wetenschappen een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Oudenaarde.
Tijdens het bezoek volgden de leerlingen de weg die afvalwater aflegt voor het weer proper naar de beek stroomt.


7 foto's

De voorbereiding van de kunstroute

Op maandag 16 april gingen de leerlingen van 1A01, 1A05 en 1A06 op bezoek in het Museum van Deinze en Leiestreek (MuDeL). Het bezoek sluit aan bij de lessenreeks rond Henri en de Leie, de kunstroute op 3 juni 2018. De actieve rondleiding bevatte opdrachten met werken van o.a. Emile Claus, Raoul De Keyser, Roger Raveel...


25 foto's

Op zoek naar inspiratie

De leerlingen van Project Kunstvakken uit het 2e Latijn gingen afgelopen week op bezoek in het Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten (S.M.A.K.) in Gent. Ze bezochten de tijdelijke tentoonstelling rond Hiwa K., een Iraakse vluchteling. De tentoonstelling vormt de inspiratiebron om dit laatste trimester aan de slag te gaan rond de vluchtelingenproblematiek in de les.


19 foto's

Redevoering als mondelinge presentatie onderzoekscompetenties

Deze week zijn alle zesdes heel druk in de weer met de mondelinge presentatie van hun onderzoekscompetentie. Vijf leerlingen uit de Latijnse kozen ervoor een redevoering te houden. In onze aula magna, met in het publiek een jury en veel andere zesdes.

Een stresserend gegeven, maar leerrijk. En het moet gezegd, ze brachten het er echt goed van af. Gefeliciteerd.

Omgaan met angst

Op dinsdag 24 april 2018 maakte 5 HUW een studie-uitstap naar het Museum Dr. Guislain in Gent. Leerlingen bezochten met een gids de tijdelijke tentoonstelling ‘Angst’. Deze kunsttentoonstelling laat de vele gezichten van deze emotie zien en toont hoe, in de loop der tijden, angst telkens anders beleefd, gecultiveerd en bestreden werd. 

Na de rondleiding kregen leerlingen ook nog even de kans de permanente tentoonstelling op eigen houtje te bezoeken. Deze draait rond de geschiedenis van de psychiatrie.


6 foto's

Vijfdejaars bezoeken de lichtstad

Op vrijdag 20 april gingen de vijfdes op uitstap naar "la ville lumière". Het weer zat mee. Het werd een stralende dag, waardoor de stad er nog kleurrijker uitzag. De leerlingen maakten kennis met de mooiste plekjes van Parijs en zagen onder andere de Arc de Triomphe, de Champs-Elysées, de Notre-Dame, Montmartre, het Centre Pompidou en natuurlijk ook de Eiffeltoren! Ze keerden 's avonds dan ook tevreden terug naar Deinze.


36 foto's

De tweede ronde voor Jona

Op woensdag 18 april nam Jona De Neve (4WETa) deel aan de tweede ronde van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON). Na de eerste ronde die plaatsvond op school, liet hij opnieuw zijn kennis aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica testen. Dit keer aan de KU Leuven campus Kulak te Kortrijk. Jona is een van de 247 leerlingen over Vlaanderen die zich konden plaatsen. Proficiat! We wachten alvast het resultaat af.

De reis der reizen

Onze zesdesjaars trokken van 29 maart tot en met 7 april samen met 15 begeleiders richting Italië voor de traditionele eindejaarsreis. Rome, Firenze en Venetië brachten een mix van cultuur, geschiedenis, plezier en ontspanning. Ook kleinere steden zoals Siena, Orvieto en Verona kregen de nodige aandacht. Geniet mee van de sfeerbeelden.


34 + 11 foto's