De mens moet duurzaam ontwikkelen, altijd en overal

Op dinsdag 25 april, donderdag 27 april en vrijdag 28 april brachten de zes klassen van het tweede jaar moderne wetenschappen beurtelings een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin in Oudenaarde.

Tijdens het bezoek maakten de leerlingen kennis met de verschillende stappen in het rioolwaterzuiveringsproces en zagen ze het belang van duurzaam om te springen met water. Met deze uitstap zien wij dan ook de mogelijkheid om de VOET ‘omgeving en duurzame ontwikkeling’ in de kijker te zetten. De rondleiding paste ook binnen het kader van het project water in het vak wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie (SEI).


11 foto's

Een buitenlandse reis voor de vijfdes

Op vrijdag 28 april gingen de vijfdes op uitstap naar "la ville lumière". Het weerbericht beloofde niet veel goeds, maar gelukkig viel er nauwelijks regen en was de zon geregeld van de partij. De leerlingen keerden dan ook tevreden terug na de vele mooie plekjes bewonderd te hebben die Parijs rijk is.


7 foto's

Onze school krijgt extra subsidie voor sportinfrastructuur

Onze school heeft het geluk een goed uitgebouwde sportinfrastructuur te hebben die we graag ook ter beschikking stellen aan sportclubs na 16.00 uur. We doen dit al jaren en werken zo actief mee aan het concept ‘brede school’.

In december 2016 diende onze school een subsidieaanvraag in het kader van de projectoproep ‘naschools openstellen van een schoolsportinfrastructuur’.

De Vlaamse Regering kende ons dossier een hoge score toe van 85,5/100 en dit resulteerde in een infrastructuursubsidie van 81.296 euro en bijkomende subsidie van 5400 euro voor de bijkomende exploitatiekosten verbonden aan de extra openstelling.

We zullen met deze subsidie onze sportaccommodatie, in casu de sportloods naast het voetbalveld, nog toegankelijker maken en verbeteren van kwaliteit (o.m. kleedkamers, toiletten, onderhoud…).

Daarnaast zijn we ook blij dat campus Sint-Vincentius in de prijzen valt: zij ontvangen een subsidie van 25 832 euro. Een mooi resultaat voor de Leiepoortgroep.

Dromen en nachtmerries

Afgelopen woensdag waren de leerlingen van 2 Latijn te gast in het museum van Deinze en Leiestreek (MuDeL). Het bezoek startte met  een gidsbeurt op maat rond het thema dromen en nachtmerries. Aansluitend kregen de leerlingen een actieve verwerkingsopdracht voor Project Kunstvakken (PKV). Ze werkten in groepen een kunstfiche uit en namen een creatieve selfie bij een zelfgekozen werk. Tijdens volgende lessen PKV zullen de leerlingen deze inspiratiebron verder benutten in een eigen voorstelling.


25 foto's

Minionderneming T-star ontvangt sterren van Vlajo!

De miniondernemers vielen bij de uitreiking van awards door Vlajo in de prijzen. Ze kregen wegens de verkoop van hun bamboeproducten de ster van ‘meest eco-efficiënte onderneming’ en ook een ster voor ‘beste team’. Daarnaast werden ze ook in de bloemen gezet voor hun huisstijl, webpagina, teamspirit, duurzaamheid, professionalisme, werklust en de gegenereerde persaandacht. De miniondernemers zijn tevreden. Een mooie afsluiting van een jaar hard werken!


7 foto's

Infoavond Grieks op dinsdag 2 mei 2017

Het is onze bedoeling u in te lichten over de verschillende studierichtingen die voor uw dochter of zoon na een eerste jaar keuze Latijn mogelijk zijn.

De directie zal een algemene inleiding geven met o.a. aandacht voor de lessentabellen van de verschillende richtingen. Mevrouw Leen De Lanoo, leraar klassieke talen, zal de doelstellingen van het vak Grieks duiden. Zeker een boeiende avond! Iedereen welkom, ook ouders en leerlingen die in andere scholen Latijn volgen.

De infoavond vindt plaats in het auditorium van de kapel op dinsdag 2 april 2017 om 19.30 uur. Parkeren kan op de speelplaats.

 

Italiëreis 2017

Onze voorjaarsklassieker: 6de jaars op Italiëreis


62 foto's

 

Karate

Deze week kregen de leerlingen van 5 en 6 Keuze Sport karate van een externe lesgever. Een boeiende en leerrijke ervaring!


20 foto's

Homerus in een fris kleedje

Op vrijdag 24 maart kregen de leerlingen van 5GRW de unieke kans om aan de UGent twee topacteurs aan het werk te zien. Zij brachten twee zangen uit de theatermarathon ‘Odysseus. Een zwerver komt thuis.’ Het eeuwenoude verhaal van Odysseus kwam mooi tot leven in een vertaling van Patrick Lateur, die als slot ook een fragment uit eigen werk voorlas.

Workshop biotechnologie voor 6de jaars wetenschappen

Vorige week mochten de leerlingen van 6 WWIa/b, 6 LWE en 6 MTW in hogeschool Vives, campus Roeselare, een ganse dag een workshop over biotechnologie volgen. De dag was een afwisseling van theorie en praktijk.

Biotechnologie kent toepassingen op diverse terreinen. Er werden verschillende moderne DNA-technieken uitgevoerd die de basis vormen van de moderne biotechnologie.

Er werden eiwitten uit vissen gehaald en gevisualiseerd op een gel. Op die manier konden de leerlingen zien welke vissen evolutionair het meest met elkaar verwant zijn.

Ook Polymerase Chain Reactie (PCR) mochten de leerlingen zelf uitvoeren. Een zeer waardevolle techniek om DNA te vermenigvuldigen en die heden ten dage onmisbaar is geworden in het labo en waarvoor de bedenkers, zeer terecht, in 1993 de Nobelprijs voor de scheikunde gekregen hebben.


23 foto's

Twee leerlingen uit 4 WETs stromen door naar de 2de ronde!

Aan onze Junior Olympiade Natuurwetenschappen namen dit jaar slechts drie leerlingen deel. Door een ongelukkig toeval stonden er de dag na de olympiade twee examentoetsen gepland, waardoor veel leerlingen de studieboeken verkozen boven een deelname aan de olympiade. Drie dappere leerlingen uit het 4de jaar wensten toch graag hun kennis over de vier wetenschappen (fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde) te testen. Hierbij kregen ze twee uur de tijd om 60 vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

In totaal namen er over heel Vlaanderen 2072 leerlingen deel, waarvan de 236 beste deelnemers zich plaatsen voor de tweede ronde. Deze zal plaats vinden op woensdag 19 april.

Wij wensen onze twee geselecteerde leerlingen, Vjorn en Ludovic, alvast veel succes!

Twee finalisten

Op woensdag 22 februari namen een 200-tal leerlingen uit de 1e, 2e en 3e graad deel aan Olyfran, de olympiade voor Frans. In totaal deden meer dan 10.000 leerlingen mee vanuit heel Vlaanderen. In tegenstelling tot andere olympiades wordt geen tweede ronde georganiseerd, maar een 70-tal leerlingen mogen rechtstreeks door naar de finale. In alle graden scoorde onze school boven het Vlaamse gemiddelde.

We zijn dan ook heel trots dat er twee toplaureaten zijn geselecteerd voor de finale in Hasselt op woensdag 19 april. Sofie Lenders (4 GRL) zit bij de finalisten van JUNIOR (2e graad) en Nele Aernoudt (5 LWI) zit bij de finalisten van MAX (3e graad). De finale bestaat uit een mondelinge proef en er zijn tal van prijzen te winnen: taalstages, een vakantieverblijf in Frankrijk, toegangstickets tot Disneyland, enz. De organisatie van Olyfran stuurde ons ook 12 cinematickets toe. De leerling met het beste resultaat per jaar en een gelote leerling kregen dit leuke geschenk.

We wensen Nele en Sofie heel veel succes toe in Hasselt!

Viering voor onze overledenen

Met hoopvolle woorden en muziek, in verbondenheid met anderen, even stil worden rond de kracht en de broosheid van het leven ….
Even stil staan … om gesterkt verder te (kunnen) gaan …


Gisteren vond de viering van Moed en Hoop plaats in de Onze-Lieve- Vrouwkerk in Deinze. De pastorale werkgroepen van campus Leiepoort Sint-Hendrik, Sint-Theresia en Sint-Vincentius organiseerden samen met E.H. deken deze waardevolle gebedsviering. Het werd een gebed voor alle families van leerlingen, oud-leerlingen, personeelsleden en oud-personeelsleden.


5 foto's