Studiekeuzeproces zesdes nu echt op gang getrokken

Gebracht door dhr. Wim Iliano, trajectmedewerker studiekeuze vrij clb Deinze. In de klassen voor de leerlingen, in onze aula magna voor de ouders. Alles over studeren in het hoger onderwijs: BaMa-structuur, schakelprogramma’s, credits, het prijskaartje voor dit alles en nog veel meer. Omdat het verwerven van informatie essentieel is in elk studiekeuzeproces.

Kunstmatige beademing en gebruik van de defibrillator

Jaarlijks sterven in Belgie ongeveer 10 000 personen aan de gevolgen van een plotselinge hartstilstand. Slechts 30% van de omstaanders van het slachtoffer gaat daarbij over tot reanimeren en eventueel defibrilleren. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang.Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven.

Op onze school is een AED toestel aanwezig en krijgen leerkrachten en leerlingen van de derde graad EHBO- lessen. In de lessen leren ze reanimeren en een defibrillator bedienen.


6 foto's

Eerst waarnemen, dan interpreteren

De afgelopen weken trokken alle klassen uit het eerste jaar samen met hun leerkracht natuurwetenschappen naar de Brielmeersen voor een biotoopstudie.

De leerlingen leerden werken met zoekkaarten om bloemplanten en andere organismen te determineren. Ook werd gebruik gemaakt van meettoestellen om enkele abiotische factoren van de lucht en de bodem te onderzoeken. Tijdens de biotoopstudie ontdekten we ook hoe de biotische en abiotische factoren elkaar beïnvloeden en welke invloed de mens heeft op de natuur in onze omgeving.


13 foto's

Nadenken over de staat en de zorg om de planeet én de mensen op die planeet

Afgelopen woensdag gingen de zesdejaars naar de theatervoorstelling Konijn met pruimen in Theater Antigone (Kortrijk). Vlaams auteur Dimitri Verhulst schreef de tekst in opdracht van BOS+ (een organisatie die zich specifiek inzet voor het bosbehoud in Vlaanderen) en theatergezelschap Laika (dat zich vooral focust op jongeren).

We vallen binnen bij familie Van Campenhout waar de verjaardag gevierd wordt van zoon Wim. Die grijpt deze gelegenheid meteen aan om zijn nieuwe lief, Evelyne, voor te stellen. Al snel blijkt dat zij – heel gedreven in haar engagement voor een beter milieu – helemaal het tegendeel is van ma en pa Van Campenhout (gezworen vleeseters met een riant wagenpark voor de deur, die koppig vasthouden aan hun eigen grote maar allesbehalve duurzame gelijk). Wat volgt is niet louter een conflict tussen twee generaties, maar evenzeer tussen leef- en consumptiegewoonten, denkpatronen en visies op de verhouding tot onze planeet. 

Het stuk was op geen enkel moment belerend of schools. Integendeel, de hilarische en groteske situaties zorgden voor licht- en luchtigheid, maar tegelijk werden we als toeschouwer meegesleurd in een emotioneel gezinsdrama dat ons uitnodigt na te denken over de staat van en de zorg om de planeet, én de mensen op die planeet. Een lezing of les kan ons iets leren over de werkelijkheid waarin we met zijn allen proberen samen te leven, maar een mooie theatervoorstelling maakt die worsteling pas écht concreet.

Twee finalisten voor de Vlaamse Tekenolympiade!

De tekeningen van Marie Lehouck (1A06) en Emiel Rombauts (1A01) werden uit een enorm aantal inzendingen uit Oost- en West-Vlaanderen geselecteerd.

Ze behoorden dus tot de top 15 tekeningen van hun leeftijdscategorie.

Onder begeleiding van dhr. Van Hooreweghe gingen zij deze middag naar Gent om de finale bij te wonen. 

De prijzen werden uitgereikt door o.a. Elke Decrynaere (Schepen van Onderwijs Gent) en Philippe Van Cauteren (directeur S.M.A.K.).

We vielen dit jaar jammer genoeg niet in de prijzen maar  kregen achteraf nog hele mooie deugddoende woorden van de jury. 

Ongetwijfeld was dit een heel leuke en leerrijke ervaring!

We wensen Marie en Emiel een hele dikke proficiat met hun welverdiende finaleplaats!


8 foto's

Nieuwe labojas voor eerstejaars

Bloemsuiker, glucose, bakpoeder, kristalsuiker en zout van elkaar onderscheiden?
Beelden van geboeide wetenschappers in hun gloednieuwe labojas!


7 foto's

Geo-olympiade

Op naar de tweede ronde van de GEO-olympiade! Liefst 5 leerlingen mogen in Gent deelnemen aan de tweede ronde. Dit is een hele prestatie, de 45 leerlingen die hun vrije woensdagnamiddag hebben opgeofferd om deel te nemen aan de eerste ronde kunnen getuigen dat de vragen niet van de poes waren. We wensen Emile, Luna, Lowie, Bavo en Ludovic heel veel succes bij de tweede ronde op 7 februari.

Studie op het terrein

Op dinsdag 7 november gingen we met de vijfdejaars op  studiereis naar Gent.

In het NTGent Minnemeers werden we rondgeleid achter de schermen, waar de decorbouw, kostuum- en rekwisietenstock zich bevinden. Zo kregen we een blik op zowel de technische als artistieke kant van theater.

Daarnaast bezochten we de tentoonstelling Tegenwind. Armoede in België sinds 1800 in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster. De leerlingen werden op sleeptouw genomen doorheen de geschiedenis van de armoede in België sinds het begin van de negentiende eeuw. Aan de hand van 6 thema’s (gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven) leerden de leerlingen de harde realiteit van armoede kennen  en kregen ze inzicht in een problematiek die zich anders verborgen houdt in een taboesfeer.

 

Een schildertechniek met eigen stijl en sfeer

De leerlingen keuzegedeelte beeldenT zes vroegen me bij de aanvang van het schooljaar om meer technische ondersteuning bij het schilderen ...

Ik stelde hen voor met aquareltechnieken te starten. Ik heb hen daarin wat begeleid en vervolgens uitgedaagd, om wat ze geleerd hadden in een persoonlijk werk uit te werken. Ze kozen een foto van Sofie Muller haar werk, die met haar beeldbouwwerk, naast Berlinde de Bruyckere, aan bod komt in de les. 

Muller maakt mooie aquarellen van modellen voor ze met haar sculpturen van start gaat ... Een leerling ging voor een grotere uitdaging en koos een foto van de fototentoonstelling in Gent, voorbije zomer (brochure Sint-Pietersabdij). 

Mooi, vind ik, is dat elke leerling, binnen eenzelfde genre, toch een eigen schildertechniek ontwikkeld heeft en dus ook een eigen stijl en sfeer.

Cynthia Moeykens


6 foto's

153 brieven om Ivo vrij te krijgen

Ivo Feh Fomusoh uit Kameroen stond op het punt een universitaire studie te beginnen toen hij werd opgepakt omdat hij een sms’je verstuurd had met kritiek op het onderwijssysteem. Op maandag 23 oktober organiseerde de werkgroep Amnesty Op School een schrijfactie om Ivo vrij te krijgen. Er werden 153 brieven geschreven!


10 foto's