Een schoolreglement geeft ook veel informatie

Scholen zijn er wettelijk toe gehouden om allerlei informatie in het schoolreglement op te nemen. Daardoor hoef je dit document niet louter meer te lezen als een rechten- en plichtenboekje. Wie vragen heeft, kan dus best eerst eens nakijken of het Schoolreglement geen uitkomst biedt.

De digitale versie kan hier gedownload worden. Op aanvraag kan ook een papieren versie verkregen worden.