Leerstoornissen kunnen bij de inschrijving door de ouders gemeld worden. Er wordt wel altijd een neurologisch attest gevraagd om de leerstoornis te staven. Die leerlingen krijgen dan een persoonlijk handelingsplan aangeboden, zodat ze beter kunnen functioneren.

In het eerste jaar wordt in september van alle leerlingen een screeningsdictee afgenomen om de probleemspellers op te sporen.
Als de leerlingen bereid zijn in te gaan op het aanbod om een aantal remediëringslessen te volgen wordt een algemeen handelingsplan opgesteld.