In de kijker: SH+-project

Terug naar overzicht

SH+-project

 

Wat is het SH+-project?

Het SH+-project is één van de vier werven uit het beleidsplan voor cognitief sterke leerlingen.

Het SH+-project biedt cognitief sterke leerlingen de kans om één of twee lesuren in te vullen met andere leerinhouden. In dit lesuur gaat de leerling zelfstandig aan de slag met die andere leerinhouden. De bepaling van deze leerinhoud gebeurt in overleg met de leerling en de school. In het laatste trimester voorzien we tijd en ruimte voor de leerling om wat hij aangeleerd heeft, te presenteren aan de medeleerlingen.

 

Welke doelen willen we bereiken?

  • De leerling sterker maken in zijn executieve functies. Dit zijn de hogere controlefuncties van de hersenen. De leerling verwerkt zelfstandig de gemiste leerinhoud van het lesuur dat hij niet volgt, legt ook de toetsen af en maakt ook de taken. De leerling werkt op die manier aan de executieve functies, onder meer die van organisatie en planning.
  • De leerling zijn welbevinden op school vergroten.
  • De leerling zijn expertise in een zelfgekozen leerdomein vergroten. Het leermateriaal dient ervoor te zorgen dat de leerling in de zone van de naaste ontwikkeling raakt; dit is de zone waar je aan het leren gaat. Hier dient de leerling ook te werken aan de executieve functies doorzettingsvermogen, doelgerichtheid, volgehouden aandacht.
  • De leerling zijn geloof in groei en ontwikkeling in het leerproces versterken.

 

Hoe verloopt dit concreet?

De leerling, zijn ouders en de school overleggen over welk vak in aanmerking komt voor een SH+-project . De school communiceert dit naar de begeleidende leraar, de klassenleraar, de betrokken vakleraar, de ouder(s). In dat gesprek met de leerling en de ouders bepalen we ook de praktische gegevens: het lokaal waar de leerling aan de slag gaat, welke leraar de opvolging (met voldoende autonomie voor de leerling) doet, hoe de ICT-ondersteuning gebeurt (via een Chromebook). De leerling kan een een logboek van zijn leervordering bijhouden: dit is een soort agenda met daarin zijn planning, ‘wat heb ik reeds gedaan’ en ‘wat ga ik volgende keer doen’.

De toetsen en taken verbonden aan het vak legt de leerling nog altijd af. De leerling legt de toetsen af samen met de andere leerlingen (dus in het SH+-project).

De leraar die optreedt als coach kan volgende taken opnemen: vragen stellen, het leerproces coachend aansturen, de leerling bijstaan zowel inhoudelijk alsook vormelijk (vragen rond presentatie, programma’s…).

 

Welke SH+-projecten zijn er?

We geven hieronder per graad een aantal voorbeelden van de lopende projecten.

In de eerste graad leerde een leerling Spaans tijdens het uur Engels. Een andere leerling leerde tijdens een uur wiskunde programmeren met het programma OpenSCAD. Dat is een gratis softwaretoepassing voor het maken van 3D CAD-objecten.

In de tweede graad zijn er vier projecten opgestart na de paasvakantie. Drie leerlingen volgen tijdens een uur Latijn een traject Photoshop, Spaans en creatief schrijven. Een vierde leerling verkent tijdens een les Engels een basispakket economie. 

In de derde graad gaan vijfdes aan het programmeren, maken een drone of verdiept zich in het producen van muziek. Een waaier aan projecten bij zesdes: programmeren in Python of arduino, het zelfstandig studeren van Russisch of Singalees, het vertalen van ‘Let it go’ naar het Latijn met een dactylische hexameter, het zich verdiepen in quanthummechanica of de fysiologie en fysica bij bodyweight exercises. Iemand onderzoekt een link tussen filosofie en muziek, een ander gaat aan de slag met music samples.

 

Besluit

Het SH+-project maakt deel uit van onze leerbegeleiding en is gericht naar de grote groep van cognitief sterke leerlingen op onze school. Dit project is goed gestart. De deelnemende leerlingen hun ervaringen zijn positief. We zullen dit project verder doen groeien de komende jaren.

 

John Caron, Koen Vermeulen en Karla De Ruyck

 

Terug naar boven

Terug naar overzicht