Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren. Door het aanklikken van eender welke link op deze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.

Oud-leerling aan het woord: Geert Dhondt

Terug naar overzicht

Geert Dhondt

 

Dinsdagmiddag, een aangename, zwoele junidag. We hebben een gesprek met Geert Dhondt in de KADE, het prachtige gebouw van de stedelijke academie voor woord, muziek en dans in Deinze. Geert Dhondt is sinds 1994 directeur van deze gereputeerde instelling. En in 1984 studeerde hij af aan onze school, toen nog het Sint-Hendrikscollege, in de richting Latijn-wetenschappen.

 

Na zijn humaniora in Deinze trok hij richting Gent om daar aan het conservatorium klarinet en piano te studeren alsook contrapunt en fuga. Geert had de smaak van studeren goed te pakken en werkte nog een doctoraat in de kunstwetenschappen af (musicologie), studeerde nog een jaartje aan de Sorbonne in Parijs en ook aan het Rotterdams conservatorium (het huidige Codarts) waar hij zich specialiseerde als basklarinettist. Zowaar een indrukwekkend curriculum.

Naast de algemene leiding van een toch wel erg grote kunstonderwijsinstelling, die bovendien nog volop aan het groeien is, heeft Geert ook een engagement als voorzitter van het Symfonieorkest Vlaanderen. En om zelf de voeling met het conservatorium én het les geven niet te verliezen, doceert hij ook nog muziekanalyse aan het conservatorium van Gent.

Heeft het college dan toch de kiem gelegd voor dit grote muzikale engagement? Blijkbaar wel, want heel wat leraren maakten tijd voor muziek. Zo heeft Geert zeer warme herinneringen aan Wouter De Bruyne, leraar Grieks en Latijn, die het bredere plaatje probeerde te zien, die de muziek koesterde. Zo was er ook E.H. Raf Latoir, die in het vijfde jaar Vergillius zong. Geert ging altijd erg graag naar school. Er was op het college ook tijd voor meer dan het lesgeven alleen. Zo maakte E.H. Marc Tant tijd voor creatieve houtbewerking op zaterdagochtend. En het orgel bespelen in de kapel ’s middags mocht ook, gewoon even de sleutel vragen en je zat aan het Loncke-orgel. 

Geert heeft ook fijne herinneringen aan de leraars wiskunde: Wies Vermeulen, ook aan Toon de Ketelaere zaliger. Wiskunde was ook één van zijn lievelingsvakken. 

Er is natuurlijk veel veranderd in al die jaren. Geert stelt met plezier vast dat er nu toch een grotere flexibiliteit is vanwege de school om leerlingen te laten deelnemen aan muziekwedstrijden. Er is nog veel meer aandacht voor muziek en cultuur en ook het schoolbeleid stimuleert dit. De school staat, meer dan ooit, midden de lokale gemeenschap en de samenleving. De aandacht voor poëzie, kunst, muziek straalt op een positieve manier op de school af en zorgt mee voor de uitstekende reputatie.

Het is een fijn gesprek, dit ook naar aanleiding van een mooie samenwerking die de academie en onze school uit de grond stampen de komende jaren (waarover later meer!). 

Geert bezorgt me nog een aantal brochures van het Symfonieorkest Vlaanderen met nieuwe chef-dirigent, de Estse Kristiina Poska. En ook nog een schitterende uitgave van zijn hand, het boek àCCord parfait, een oeuvre-overzicht, kijkboek en musicologische studie over pianist en componist Claude Coppens.

 

John Caron

 

Terug naar boven

Terug naar overzicht