Oud-leerlingen over toelatingsexamen arts

Terug naar overzicht

toelatingsproef cover

 

Tien zesdejaars 2017-2018 slaagden voor de toelatingsproef arts/tandarts en startten in september de opleiding tot arts/tandarts aan de UGent. Drie van hen kwamen op school getuigen over hoe die toelatingsproef verliep en vooral over hoe ze zich daarop voorbereidden.

 

Marie Coppens volgt nu de opleiding tot tandarts. Ze volgde wetenschappen-wiskunde en nam deel aan de toelatingsproef tandarts én aan de toelatingsproef arts. Ze slaagde voor alle twee en startte de opleiding tot tandarts.

Ragna Weytens en Kevin Van Houtte, ook alle twee leerlingen uit wetenschappen-wiskunde, slaagden voor de toelatingsproef geneeskunde en volgen nu de opleiding tot arts.

Nog zeven andere zesdejaars, uit wetenschappen-wiskunde, uit Grieks-wiskunde en uit moderne talen-wetenschappen volgen nu de opleiding tot arts.

6000 leerlingen namen deel aan de toelatingsproef geneeskunde, 1100 mochten de opleiding starten. 1200 leerlingen namen deel aan de toelatingsproef tandarts, 260 slaagden, maar slechts 150 studenten konden beginnen, dus hier speelde ook de effectief behaalde score op de toelatingsproef mee.

De dag van de toelatingsproef was best pittig. In Brussels expo, na inschrijving en betaling van vijftig euro per toelatingsproef, een dag met een proef in de voor- en namiddag. Drie uur tijd ’s morgens om veertig vragen te beantwoorden, tien over bio, tien chemie, tien fysica en tien wiskunde. Anderhalf uur pauze en dan een korte proef over het inschatten van bepaalde ‘medische’ situaties. Het laatste anderhalf uur bestaat uit een proef leesvaardigheid. Vier wetenschappelijke teksten met elk vijf vragen, eerst op te lossen met tekst en nog een aantal vragen op te lossen zonder tekst.

Alle vragen waren multiple choice, vier mogelijkheden per vragen. Gouden raad volgens de studenten: vul zeker dertig van de veertig vragen in. Kan je twee mogelijke antwoorden elimineren, gok dan tussen de overige twee. Twijfel je tussen alle mogelijke antwoorden, laat de vraag open.

De kandidaten moeten de helft halen om geslaagd te zijn, zowel de helft op de proef in de voormiddag als op de proef in de namiddag. Leesvaardigheid weegt dus evenveel door als de wetenschappelijke en wiskundige kennis. Het wordt dan acht dagen afwachten om dan het resultaat online te bekijken. Voor onze drie sprekers dus met gunstig resultaat, ook al hadden wij een back-upplan, wat echt wel aan te raden is.

Marie, Ragna en Kevin begonnen de echte voorbereidingen tijdens de krokusvakantie, ook al wisten ze dat een paar andere leerlingen Sint-Hendrik al in de kerstvakantie begonnen waren. Ze studeerden ook wetenschappen en wiskunde tijdens de tweede week van de paasvakantie, tijdens die vrije dagen klasbesprekingen na examens juni en natuurlijk op andere vrije momenten tijdens het schooljaar. Marie studeerde uit haar eigen cursussen vijfde en zesde jaar; Ragna en Kevin studeerden aan de hand van ‘twee dikke boeken’, eentje met theorie, een ander met voorbeeldvragen. De referenties werden beschikbaar gesteld aan de zesdes van nu. Alle vragen van eerdere toelatingsproeven staan ook ter beschikking van onze zesdes. Niemand van de geslaagden volgde een extra cursus in Gent, Kortrijk, Leuven of waar ook. Iedereen onderstreept vooral het belang van oefenen, oefenen.

Bij dat oefenen kan ten allen tijde de hulp ingeroepen worden van onze leraars, wat Marie, Ragna en Kevin ook gedaan hebben. Leerlingen studeren eerst zelf een item in en roepen dan met gerichte vragen de hulp van de leraars wetenschappen en wiskunde in.

Het is altijd boeiend wanneer je oud-leerlingen gepassioneerd hoort spreken over waarmee ze bezig zijn. Het is heel verrijkend voor leerlingen om van andere leerlingen, vanuit een recente ervaring, raad te krijgen.

En de boodschap was bemoedigend: wie bereid is tijdens zijn zesde jaar voldoende tijd te steken in de voorbereiding van de toelatingsproef, wie voldoende discipline én motivatie heeft om ervoor te gaan en wie natuurlijk ook over de juiste capaciteiten beschikt, die maakt een mooie kans om te starten aan de opleiding arts/tandarts. Slaagkansen na het eerste jaar zijn 80% en meer.

Met dank aan Marie, Ragna en Kevin voor hun getuigenis en veel succes aan alle andere oud-leerlingen, in wat voor richting ze dan ook gekozen hebben.

 

Karla De Ruyck

 

Terug naar boven

Terug naar overzicht