Leerlingenraad stelt nieuw presidium voor

Om het werkjaar op gepaste wijze af te sluiten organiseerde de leerlingenraad op vrijdag 24 mei 2019 een bedankingsreceptie voor de leden, de begeleiders en alle helpende handen. Het geschikte moment om ook het nieuwe presidium voor volgend schooljaar voor te stellen. Victor Van de Moortele blijft voorzitter en Lena Van Welden blijft ondervoorzitter. Louis De Poortere wordt penningmeester en Romy Soreyn wordt secretaris. Edward Raes neemt afscheid. Dank ook aan de begeleiders Marlies De Groote, Marieke Voet, Stefaan Gaudissabois en Brecht Vanseveren.