• Current
free joomla slider

Vierdejaars nemen deel aan eerste ronde

Op woensdag 27 februari 2019 nam een kleine delegatie vierdejaars deel aan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen. Gewapend met hun kennis over de vier natuurwetenschappen (fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde) namen ze het op tegen honderden leerlingen over heel Vlaanderen. De leerlingen kregen twee uur de tijd om 60 vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We zijn alvast benieuwd wie er mag doorstromen naar de tweede ronde en in de prijzen valt.

Sint-Hendrik stelt project 'Leren leren met Henri' voor

Henri is een leerling die, net als uw zoon of dochter, op zoek gaat naar houdingen, inzichten en vaardigheden om uiteindelijk doelgerichter en efficiënter te leren. Daarom volgen onze leerlingen in het eerste jaar drie interactieve werkwinkels. Daarnaast bieden we ook een infoavond voor leerlingen en hun ouders aan. Om een gezond evenwicht te vinden tussen school en ontspanning maken we doorheen het schooljaar ook tijd voor mindfulness en aandachtstraining.

Lees meer over ons project 'Leren leren met Henri' in Dossier H

Vijfdejaars bezoeken Arteveldestad

Sinds donderdag 21 februari 2019 kennen de Gentse theaterhuizen en Opera geen geheimen meer voor de vijfdejaars. Aansluitend bij de lessen Nederlands en geschiedenis konden ze zelf kiezen voor een gegidste rondleiding in NT Minnemeers, Vooruit, Minardschouwburg of Opera. Na een vrij uurtje in de lentezon trokken ze naar het Industriemuseum voor de tentoonstelling ‘Over mensen en machines’, die via twaalf getuigenissen een schrijnend beeld gaf van de zware arbeidsomstandigheden van het gewone volk, ook kinderen, voor en na de Industriële Revolutie. Ten slotte verkenden de leerlingen in kleine groepjes de nabijgelegen Waterwijk met oog voor de industriële archeologie. Ze stelden een inventaris op van het industrieel erfgoed aan de hand van foto’s.

Tweedejaars informeren zich over menselijke relaties

Op donderdag 21 februari 2019 organiseerden we een voormiddag die in het teken stond van relationele vorming. Die dag boden we via informatie, dialoog en uitgelezen beeldmateriaal een paar facetten van het complexe, maar boeiende geheel van menselijke relaties aan. Hierbij werd gewerkt aan de vakoverschrijdende eindterm rond ‘het zich kunnen uiten over en respectvol omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag’. De klas 2A01 stelde bij het begin van de dag de regels voor via de voorstelling Pikarol.

Ludovic en Nel nemen deel aan tweede ronde

Op woensdag 20 februari 2019 gingen Ludovic De Decker en Nel Van Hullebusch naar Gent om deel te nemen aan de tweede ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade. De vragen waren al een stuk pittiger dan de eerste ronde, want deze keer vereisten ze vooral inzicht. Het was een hele ervaring, niet alleen omdat hun kennis van biologie op de proef werd gesteld, maar ook omdat de olympiade plaatsvond op een faculteit van UGent. Nu kunnen we enkel duimen voor een mooi resultaat!

Derdejaars ontdekken geheimen van Onze-Lieve-Vrouwekerk

In de maand februari bezochten de derdejaars in het vakoverschrijdende kader van de christelijke cultuur de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Deinze. Deken Rudy Van Acker begeleidde onze leerlingen op een boeiende en meeslepende manier. Alle belangrijke aspecten van een kerkgebouw werden historisch, functioneel en symbolisch geduid. Zo herkennen de leerlingen vanaf nu een preek- en biechtstoel, kennen ze de functie van ambo en altaar, keken ze achter de schermen in de sacristie, weten ze wat een reliek is, begrijpen ze waarom het hoogaltaar niet langer gebruikt wordt, vinden ze geen kruisweg, verbazen ze zich steeds dat mensen een kaarsje komen aansteken, kijken ze vol nieuwsgierigheid hoe het orgel werkt …

Tweedejaars verdiepen zich in godenverhalen 

De goden- en heldenverhalen van Grieken en Romeinen leven tot op vandaag door in literatuur, schilderkunst, muziek, film, begrippen en uitdrukkingen. De verhalen vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie en ze zijn deel geworden van onze Europese cultuur. In de maand februari maakten de tweedejaars kennis met deze verhalen en kunst tijdens een interactieve museumwandeling in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Eerstejaars stellen eindproduct aan elkaar voor

Op dinsdag 19 februari 2019 stelden de eerstejaars die het keuzegedeelte taal & media volgen, het eindproduct waar ze afgelopen maanden naartoe werkten aan elkaar voor. De leerlingen van meneer Frencken stelden hun theaterproject voor, de leerlingen van meneer Vermeulen lieten hun vlogs zien en de leerlingen van meneer Thienpont stuurden hun zelfgemaakte e-zine de wijde wereld in.