• Current
free joomla slider

  We willen de ondernemerszin bij onze leerlingen op zowel regionaal, nationaal als internationaal vlak aanwakkeren. Daarom:

  • lopen de leerlingen van bepaalde klassen stage in winkels, bedrijven en voorzieningen;

OndernemendeSchoolWerkplekleren

  • werken we aan een driejarig internationaal Erasmus+-project met vier Europese landen;
  • hebben verschillende klassen in het zesde en zevende jaar een minionderneming of studentenbedrijf;

Mini onderneming Solutrem 7BS

  • werken de leerlingen van 6MO de theorie van het vak Bedrijfseconomie uit in een virtueel bedrijf;

Ondernemende schoolVirtueel bedrijf 6MO

  • runt 7RVM een leeronderneming, een winkel op de markt van Deinze;

OndernemendeSchoolWinkel 7RVM

  • showen onze mode-leerlingen jaarlijks hun ontwerpen aan het grote publiek door mee te werken aan verschillende evenementen;

OndernemendeSchoolModehappening2

  • verzorgen de jeugdzorgklassen meerdere malen per jaar animatienamiddagen voor jong en oud en voor mensen met een beperking!

OndernemendeSchoolJeugdzorg 2

 

 

Wij zijn verheugd om u het Erasmus+-project YELP (Young Europeans learning about politics) voor te stellen. Dit is een driejarig Europees project in samenwerking met een Duitse, een Tsjechische en een Portugese school.
Het doel van Yelp is jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheden en de werking van Europa en jongeren te leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen. Zes leerlingen van onze school volgden de eerste Erasmus+training in Praag van 15 tot en met 21 november. Deze training wordt de eerste week van februari doorgegeven aan hun klasgenoten.
 
In november en december 2015 werd er een internationale wedstrijd georganiseerd  om een Yelp-logo te ontwerpen voor het project.  Het winnende logo is een ontwerp van een Tsjechische student.
 yelp logo
Elke klas gaf een positief element van de school (a star) en een suggestie ter verbetering van de school (a wish). Hieruit selecteerde de leerlingenraad een lijst. Op 28 januari werden alle leerlingen en leerkrachten opgeroepen voor de officiële verkiezingen “Two stars and a wish”.
 
Op vrijdagnamiddag 4 maart brachten wij de dans “Dance for the climate” op het Poppopllein te Deinze. Op hetzelfde moment vond deze dans ook plaatsvinden in Lissabon, Leipzig en Praag.
 
Op dit moment loopt de Yes, we care! wedstrijd. Hiervoor maken de leerlingen een kunstwerk dat hun visie weergeeft over actuele onderwerpen in Europa: armoede, onderwijs, werkgelegenheid of milieu. Op die manier bewijzen de leerlingen dat ze beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst.